pb.pl
0,3280 zł
9,33% 0,0280 zł
Sakana SA (SKN)

Wyniki finansowe - SAKANA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 654 1 845 1 834 1 731
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -6 -116 222 226
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -6 -118 219 222
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 -124 219 214
Amortyzacja (tys. zł) 30 163 44 52
EBITDA (tys. zł) 24 47 266 278
Aktywa (tys. zł) 3 681 3 911 3 927 4 332
Kapitał własny (tys. zł)* 1 819 1 387 1 815 1 821
Liczba akcji (tys. szt.) 24 199,000 24 199,000 24 199,000 24 199,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 -0,005 0,009 0,009
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,075 0,057 0,075 0,075
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej