7,6500 zł
-1,92% -0,1500 zł
Digitree Group SA (DTR)

Informacje o spółce - DIGITREE

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Działa w obszarze IT na rynku e-marketingu i wsparcia sprzedaży. Celem jest zwiększanie sprzedaży, przy jednoczesnym zmniejszaniu kosztów na działania marketingowo-sprzedażowe, poprzez automatyzację wszelkich dostępnych kanałów komunikacji w Internecie.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Raciborska 35 A
Kod: 44-200
Miejscowość: Rybnik
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 4210180
Fax:
Internet: www.digitree.pl
Email: biuro@digitree.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Digitree Group SA
Prezes: Zakrzewski Rafał
Sektor: oprogramowanie
EKD: działalność związana z oprogramowaniem
Liczba akcji: 2 485 775
Zatrudnienie:
  • 61 (2020r.) - spółka
  • 171 (2020r.) - grupa
Audytor: Pro Audit Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o.
NIP: 6422884378
KRS: 0000369700
EKD: 62,01
Ticker GPW: DTR
ISIN: PLSARE000013

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 19 016 178,75 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 2 485 775 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 011 016
Liczba głosów na WZA: 2 485 775 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,90%
Kapitał akcyjny: 248 577,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 011 016
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,90%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 19,10%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Polinvest 7 S.a.r.l. w porozumieniu; ZWZ 1 504 071 (60,51%) 1 504 071 (60,51%) 2018-06-21 -
Pruszczyński Tomasz w porozumieniu 371 365 (14,94%) 371 365 (14,94%) 2021-07-12 -
Słomka Andrzej 135 580 (5,45%) 135 580 (5,45%) 2020-11-30 TOW,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-10-22 2 000 000
200 000,00
0,10 0,10 2 000 000
200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-09
2016-02-15
seria B - subskrypcja prywatna 2010-12-01 215 500
1 002 075,00
0,10 4,65 2 215 500
221 550,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-04
2016-02-15
seria C - subskrypcja publiczna 2015-08-21 31 741
777 654,50
0,10 24,50 2 247 241
224 724,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-24
2016-04-25
seria D - subskrypcja prywatna 2016-05-20 44 310
4 431,00
0,10 0,10 2 291 551
229 155,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-22
seria E - subskrypcja prywatna 2019-01-21 81 440
814 400,00
0,10 10,00 2 372 991
237 299,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-03-01
seria G - subskrypcja prywatna 2019-01-21 112 784
2 560 196,80
0,10 22,70 2 485 775
248 577,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-03-27
zmiana firmy z Sare SA na Digitree Group SA 2019-09-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-11-08
seria F - program motywacyjny 2021-06-24 116 831
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Zakrzewski Rafał Prezes Zarządu 2020-08-01 -
Marcol Przemysław Członek Zarządu 2016-06-10 -
Mazur Wiktor Członek Zarządu 2019-06-10 -
Żaczek Konrad Członek Zarządu 2021-09-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Sukacz Dawid Przewodniczący RN 2018-03-09 IMMGAMES - Członek RN
Górka Dariusz Wiceprzewodniczący RN 2018-03-09 TXM - Przewodniczący RN
TOYA - Członek RN
HOLLYWOO - Członek RN
Woźniak Tomasz Członek RN 2019-05-30 -
Hołubowski Łukasz Członek RN 2020-08-04 -
Piekarski Dariusz Członek RN 2021-11-04 -
Jaskólski, Michał Aleksander Członek RN 2021-11-04 -