7,6500 zł
-1,92% -0,1500 zł
Digitree Group SA (DTR)

Wyniki finansowe - DIGITREE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 16 525 15 072 17 133 16 940
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -1 245 -248 539 111
Zysk (strata) brutto (tys.) -1 313 -338 488 122
Zysk (strata) netto (tys.)* -892 -208 349 201
Amortyzacja (tys.) 1 044 941 885 851
EBITDA (tys.) -201 693 1 424 962
Aktywa (tys.) 38 723 38 158 37 024 36 737
Kapitał własny (tys.)* 21 213 21 015 21 647 21 865
Liczba akcji (tys. szt.) 2 485,775 2 485,775 2 485,775 2 485,775
Zysk na akcję (zł) -0,359 -0,084 0,140 0,081
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,534 8,454 8,708 8,796
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej