pb.pl
138,0000 zł
4,55% 6,0000 zł
Scope Fluidics SA (SCP)

Informacje o spółce - SCPFL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka jest inkubatorem start-upów technologicznych w diagnostyce i ochronie zdrowia.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Duchnicka 3, BUD.16/WEJŚCIE A
Kod: 01-796
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 3762114
Fax:
Internet: www.scopefluidics.com
Email: biuro@scopefluidics.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Scope Fluidics SA
Prezes: Garstecki Piotr
Sektor: biotechnologia
EKD: pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Liczba akcji: 2 686 205
Zatrudnienie:
  • 4 (2019r.) - spółka
  • 38 (2019r.) - grupa
Audytor: KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5272645989
KRS: 0000668408
EKD: 74,90
Ticker GPW: SCP
ISIN: PLSCPFL00018

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 370 696 290 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 2 686 205 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 610 634
Liczba głosów na WZA: 2 686 205 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 59,96%
Kapitał akcyjny: 268 620,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 610 634
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 59,96%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 40,04%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Ipopema TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 663 250 (24,69%) 663 250 (24,69%) 2021-03-02 MDI, KPL, KME, ONC, FHD, ACG, CRM, VRG,
Garstecki Piotr 374 924 (13,96%) 374 924 (13,96%) 2020-01-07 -
Izydorzak Marcin 366 355 (13,64%) 366 355 (13,64%) 2020-01-07 -
Esaliens TFI SA portfele 206 105 (7,67%) 206 105 (7,67%) 2021-02-12 ZRW, INK, ICE, ALL, RMK,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria F - subskrypcja prywatna 2012-12-10 231 540
13 892 400,00
0,10 60,00 2 546 940
254 694,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-01-07
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2017-02-03 1 370 000
0,10 1 370 000
137 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-27
zmiana oznaczenia akcji: seria A i B seria A - 101.107, seria B - 1.268.893 2017-03-29
0,10 1 370 000
137 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-26
seria C - subskrypcja prywatna 2017-03-29 900 000
0,10 2 270 000
227 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-07-24
2017-05-26
seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2017-10-11 34 050
340,50
0,10 0,01 2 304 050
230 405,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-27
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2018-10-02 11 350
1 135,00
0,10 0,10 2 315 400
231 540,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-11-18
seria G - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2020-02-19 11 350
1 135,00
0,10 0,10 2 558 290
255 829,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-03-25
seria H - kapitał docelowy 2020-10-22 127 915
20 466 400,00
0,10 160,00 2 686 205
268 620,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-11-06

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Garstecki Piotr Prezes Zarządu 2017-03-27 -
Izydorzak Marcin Członek Zarządu 2017-03-27 -
Ruta Szymon Członek Zarządu 2017-03-27 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Przytuła Robert Przewodniczący RN 2017-03-27 FHDOM - Członek RN
Hołyst Robert Członek RN 2017-03-27 -
Chądzyński Andrzej Członek RN 2017-03-27 -
Michalski Piotr Członek RN 2017-09-20 -
Mikucki Patryk Członek RN 2018-06-07 -