188,2000 zł
-0,95% -1,8000 zł
Scope Fluidics SA (SCP)

Informacje o spółce - SCPFL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka jest inkubatorem start-upów technologicznych w diagnostyce i ochronie zdrowia.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Ogrodowa 58
Kod: 00-876
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 3762114
Fax:
Internet: www.scopefluidics.com
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Scope Fluidics SA
Prezes: Garstecki Piotr
Sektor:
EKD: pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Liczba akcji: 2 725 930
Zatrudnienie:
  • 7 (2022r.) - spółka
  • 30 (2022r.) - grupa
Audytor: CSWP Audyt PSA
NIP: 5272645989
KRS: 0000668408
EKD: 7490Z
Ticker GPW: SCP
ISIN: PLSCPFL00018

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 513 020 026 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 2 725 930 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 509 734
Liczba głosów na WZA: 2 725 930 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55,36%
Kapitał akcyjny: 272 593,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 509 734
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55,36%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 44,64%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Ipopema TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 482 455 (17,69%) 482 455 (17,69%) 2023-06-29 KPL, KME, FHD, CRM, MDI, VRG,
Garstecki Piotr 374 924 (13,75%) 374 924 (13,75%) 2020-01-07 -
Izydorzak Marcin 366 355 (13,43%) 366 355 (13,43%) 2020-01-07 -
TTL 1 sp. z o.o. 286 000 (10,49%) 286 000 (10,49%) 2021-10-12 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria F - subskrypcja prywatna 2012-12-10 231 540
13 892 400,00
0,10 60,00 2 546 940
254 694,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-01-07
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2017-02-03 1 370 000
0,10 1 370 000
137 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-27
seria C - subskrypcja prywatna 2017-03-29 900 000
0,10 2 270 000
227 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-07-24
2017-05-26
zmiana oznaczenia akcji: seria A i B seria A - 101.107, seria B - 1.268.893 2017-03-29
0,10 1 370 000
137 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-26
seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2017-10-11 34 050
340,50
0,10 0,01 2 304 050
230 405,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-27
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2018-10-02 11 350
1 135,00
0,10 0,10 2 315 400
231 540,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-11-18
seria G - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2020-02-19 11 350
1 135,00
0,10 0,10 2 558 290
255 829,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-03-25
seria H - kapitał docelowy 2020-10-22 127 915
20 466 400,00
0,10 160,00 2 686 205
268 620,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-11-06
seria I - kapitał docelowy za warranty subskrypcyjne 2021-06-07 126 576
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - kapitał docelowy za warranty subskrypcyjne serii D 2021-12-27 39 725
3 972,50
0,10 0,10 2 725 930
272 593,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-11-15

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-03-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 85,57 zł
2023-03-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 85,57 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Garstecki Piotr Prezes Zarządu 2017-03-27 -
Izydorzak Marcin Wiceprezes Zarządu 2022-05-25 -
Ruta Szymon Wiceprezes Zarządu 2022-05-25 SDSOPTIC - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Przytuła Robert Przewodniczący RN 2017-03-27 FHDOM - Członek RN
Hołyst Robert Członek RN 2017-03-27 -
Chądzyński Andrzej Członek RN 2017-03-27 -
Mikucki Patryk Członek RN 2018-06-07 -
Radziszewska Karolina Członek RN 2021-12-07 -
Rzempała Joanna Członek RN 2022-01-12 -