pb.pl
138,0000 zł
4,55% 6,0000 zł
Scope Fluidics SA (SCP)

Wyniki finansowe - SCPFL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 235 -1 642 -2 768 -3 039
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 182 -1 654 -2 787 -3 043
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 182 -1 654 -2 787 -3 043
Amortyzacja (tys. zł) 231 251 257 278
EBITDA (tys. zł) -1 004 -1 391 -2 511 -2 761
Aktywa (tys. zł) 24 014 21 674 41 305 39 308
Kapitał własny (tys. zł)* 17 306 15 647 33 085 30 042
Liczba akcji (tys. szt.) 2 558,290 2 558,290 2 686,205 2 686,205
Zysk na akcję (zł) -0,462 -0,647 -1,038 -1,133
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,765 6,116 12,317 11,184
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej