6,9000 zł
9,52% 0,6000 zł
Seko SA (SEK)

Informacje o spółce - SEKO

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jest jednym z wiodących przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego w Polsce. Zajmuje się głównie produkcją marynat rybnych, wyrobów rybnych na bazie śledzia solonego, sałatek i past rybnych, ryb smażonych w zalewach octowych i pomidorowych oraz innych rybnych wyrobów garmażeryjnych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Zakładowa 3
Kod: 89-620
Miejscowość: Chojnice
Kraj: Polska
Telefon: +48 52 5108140
Fax: +48 52 3967351
Internet: www.rybki-seko.pl
Email: seko@sekosa.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Seko SA
Prezes: Kustra, Kazimierz Marian
Sektor: żywność
EKD: przetwarzanie i konserwowanie ryb i produktów rybołówstwa
Liczba akcji: 6 650 000
Zatrudnienie:
  • 473 (2021r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor:
NIP: 5860102990
KRS: 0000255152
EKD: 15,20
Ticker GPW: SEK
ISIN: PLSEKO000014

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 45 885 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 6 650 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 769 853
Liczba głosów na WZA: 6 650 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,76%
Kapitał akcyjny: 665 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 769 853
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,76%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 13,24%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Złota Rybka sp. z o.o. ZWZ 4 155 688 (62,49%) 4 155 688 (62,49%) 2017-05-29 -
Opera TFI SA fundusze 1 035 569 (15,57%) 1 035 569 (15,57%) 2021-01-11 LUG, IMS,
PKO BP Bankowy OFE portfel 578 596 (8,70%) 578 596 (8,70%) 2018-12-31 LBT, NVA, TSG, ZUE, QMK, UNI, ATD, RWL, SWG, ODL, FRO, DVL, DCR, LEN, ERB, BRG, OTM, ABE, TOR,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
split 1:10
0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - akcje założycielskie 2006-03-20 450 000
1,00 450 000
450 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-04-13
2013-09-06
seria B - prawo poboru 2006-03-20 50 000
1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-02-21
2006-04-13
2007-04-10
seria C - subskrypcja publiczna 2006-11-17 1 650 000
25 575 000,00
0,10 15,50 6 650 000
665 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-02-21
2007-03-27
2007-04-10
seria D - subskrypcja prywatna wkład niepieniężny - akcjie imienne Wilbo SA 2012-05-24 1 284 148
8 860 621,20
0,10 6,90
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-08-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2021-08-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2020-09-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2020-09-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2019-06-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,66 zł
2019-06-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,66 zł
2018-06-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2018-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2017-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,31 zł
2017-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,31 zł
2016-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2016-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2015-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2015-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2014-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2014-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2013-07-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2013-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kustra, Kazimierz Marian Prezes Zarządu 2007-02-26 -
Kustra, Tomasz Piotr Wiceprezes Zarządu 2007-02-26 -
Szymczak, Joanna Katarzyna Wiceprezes Zarządu 2007-02-26 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Nogalski Bogdan Przewodniczący RN 2007-05-30 -
Hamadyk Michał Wiceprzewodniczący RN 2014-06-30 -
Goliszewska-Kustra, Karolina Agnieszka Sekretarz RN 2012-05-28 -
Szymczak, Piotr Jan Członek RN 2007-02-26 -
Kustra, Danuta Jolanta Członek RN 2007-11-06 -
Łempicka Dorota Członek RN 2017-05-29 -
Gostomski Eugeniusz Członek RN 2019-05-08 -