6,9000 zł
9,52% 0,6000 zł
Seko SA (SEK)

Wyniki finansowe - SEKO

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 60 863 48 168 45 232 54 030
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 2 125 -961 -2 393 174
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 015 -1 001 -2 610 -238
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 640 -859 -2 074 -183
Amortyzacja (tys.) 1 590 1 723 1 664 1 632
EBITDA (tys.) 3 715 762 -729 1 806
Aktywa (tys.) 130 334 130 437 120 392 129 210
Kapitał własny (tys.)* 74 514 73 655 71 581 71 398
Liczba akcji (tys. szt.) 6 650,000 6 650,000 6 650,000 6 650,000
Zysk na akcję (zł) 0,247 -0,129 -0,312 -0,028
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,205 11,076 10,764 10,737
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej