pb.pl
10,5000 zł
1,94% 0,2000 zł
Seko SA (SEK)

Wyniki finansowe - SEKO

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 35 780 41 722 60 948 49 996
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 220 2 017 2 680 1 508
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 216 1 968 2 213 1 321
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 183 1 616 1 777 1 072
Amortyzacja (tys. zł) 1 692 1 661 1 692 1 684
EBITDA (tys. zł) 1 912 3 678 4 372 3 192
Aktywa (tys. zł) 129 332 124 863 138 306 145 537
Kapitał własny (tys. zł)* 76 153 74 776 76 553 77 625
Liczba akcji (tys. szt.) 6 650,000 6 650,000 6 650,000 6 650,000
Zysk na akcję (zł) 0,028 0,243 0,267 0,161
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,452 11,245 11,512 11,673
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej