0,5800 zł
0,00% 0,0000 zł
VR FACTORY GAMES (VRF)

Informacje o spółce - VRFACTORY

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Oferuje nowoczesne rozwiązania w zakresie technologii informatycznych, outsourcing IT i cloud computing, które w znaczący sposób przyspieszają procesy biznesowe, pozwalają na ich optymalizację oraz chronią zasoby przedsiębiorstw. Klientami są firmy z wielu branż, w tym m.in.: automotive, bankowej, budowlanej, hotelarskiej, produkcyjnej, transportowej, utilities oraz instytucje administracji państwowej.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Rakowiecka 34 lok. 5
Kod: 02-532
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon:
Fax:
Internet: vrfactory.pro
Email: hello@vrfactory.pro

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
ONERAY 16 523 500 43,37%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: VR Factory Games SA
Prezes: Matul Sławomir
Sektor:
EKD: pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Liczba akcji: 32 847 366
Zatrudnienie:
  • 0 (2021r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Polaudit sp. z o.o.
NIP: 8951592263
KRS: 0000023205
EKD: 62,09
Ticker GPW: VRF
ISIN: PLSFLND00011

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 19 051 472,28 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 32 847 366 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 22 260 128
Liczba głosów na WZA: 32 847 366 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,76%
Kapitał akcyjny: 32 847 366,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 22 260 128
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,76%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 32,24%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Matul Sławomir 20 373 044 (62,02%) 20 373 044 (62,02%) 2022-06-14 -
Ciszewski January 1 887 084 (5,74%) 1 887 084 (5,74%) 2022-06-14 HRL, OML, BRH, AIN, SNG, KBJ, GTY, IMR, VAR, ALD, DOW, OUT, OPT, ALG, NXG, TLT, OXY, COS, ICG, APC, MFD, MAX, MRG, O2T, SPK, ECL, EEE, SLT, CLC, GDC, U2K, JRH, IMP,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria B 11 400
1,00 1 110 800
1 110 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C 11 400
1,00 1 122 200
1 122 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D 1 433 966
1,00 2 556 166
2 556 166,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 2011-05-20 475 000
950 000,00
1,00 2,00 3 361 166
3 361 166,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-30
seria E - Program Partnerski 2011-05-20 80 000
80 000,00
1,00 1,00 2 636 166
2 636 166,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-30
seria F - subskrypcja prywatna 2011-05-20 250 000
250 000,00
1,00 1,00 2 886 166
2 886 166,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-30
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-06-19 1 099 400
1 099 400,00
1,00 1,00 1 099 400
1 099 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-13
seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A, B, C, D, E, F 2013-06-27 695 000
695 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - Surfland spółka z o.o. SK 2015-12-02 200 000
200 000,00
1,00 1,00 3 561 166
3 561 166,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-15
seria J - subskrypcja prywatna 2017-11-09 566 200
566 200,00
1,00 1,00 4 127 366
4 127 366,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-04-25
seria K - subskrypcja prywatna 2020-02-21 800 000
800 000,00
1,00 1,00 4 927 366
4 927 366,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-08-11
seria L - emisja połączeniowa parytet wymiany - akcjonariusze VR Factory Games sp. z o.o.1:2792 2021-09-15 27 920 000
35 458 400,00
1,00 1,27 32 847 366
32 847 366,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-11-17
zmiana firmy z Surfland SA na VR Factory Games SA 2021-09-15

KDPW:
KRS:
GPW:

2021-11-17

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Matul Sławomir Prezes Zarządu 2021-11-18 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Korecki Dariusz Wiceprzewodniczący RN 2021-09-15 SYNEKTIK - Wiceprezes Zarządu
Skolimowski Robert Sekretarz RN 2017-11-27 ONE2TRIB - Członek RN
Matul Anna Członek RN 2021-09-15 -
Algawam Amin Członek RN 2021-09-15 -