0,3920 zł
-1,26% -0,0050 zł
VR FACTORY GAMES (VRF)

Wyniki finansowe - VRFACTORY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 551 750 826 891
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -122 -51 -78 -18
Zysk (strata) brutto (tys.) -145 -129 -81 -43
Zysk (strata) netto (tys.)* -145 -144 -81 -43
Amortyzacja (tys.) 18 18 5 5
EBITDA (tys.) -104 -33 -73 -13
Aktywa (tys.) 1 060 964 980 940
Kapitał własny (tys.)* 81 -72 -153 -196
Liczba akcji (tys. szt.) 4 927,366 4 927,366 4 927,366 4 927,366
Zysk na akcję (zł) -0,029 -0,029 -0,016 -0,009
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,016 -0,015 -0,031 -0,040
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej