0,7440 zł
-1,59% -0,0120 zł
Sfinks Polska SA (SFS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - SFINKS

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Firma restauracyjna z sektora casual dining. Zarządza sieciami Sphinx, Piwiarnia i Chłopski Jadło. Sieci spółki działają w modelu operatorskim i franczyzowym.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Młodych Wilcząt 36
Kod: 05-540
Miejscowość: Zalesie Górne
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 7027101
Fax: +48 22 7027132
Internet: www.sfinks.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Sfinks Polska SA
Prezes: Cacek Sylwester
Sektor:
EKD: restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
Liczba akcji: 37 941 054
Zatrudnienie:
  • 72 (2022r.) - spółka
  • 73 (2022r.) - grupa
Audytor: Firma Audytorska Interfin sp. z o.o.
NIP: 7251752913
KRS: 0000016481
EKD: 5610A
Ticker GPW: SFS
ISIN: PLSFNKS00011

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 28 228 144,176 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 37 941 054 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 991 686
Liczba głosów na WZA: 37 941 054 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21,06%
Kapitał akcyjny: 37 941 054,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 991 686
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21,06%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 78,94%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Cacek Mateusz 4 621 373 (12,18%) 4 621 373 (12,18%) 2023-01-27 -
Marzec Michalina 3 370 313 (8,88%) 3 370 313 (8,88%) 2020-10-30 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja oferty menedżerskiej seria G 3 391
8 822 525
8 822 525,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-14

realizacja oferty menedżerskiej seria G 3 649
8 831 799
8 831 799,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-19

realizacja oferty menedżerskiej seria G 47 234
8 879 033
8 879 033,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-20

realizacja oferty menedżerskiej seria G 6 662
8 885 695
8 885 695,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-21

realizacja oferty menedżerskiej seria G 12 329
8 898 024
8 898 024,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-25

realizacja oferty menedżerskiej seria G 2 706
8 900 730
8 900 730,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-26

realizacja oferty menedżerskiej seria G 25 806
8 926 536
8 926 536,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-02

realizacja oferty menedżerskiej seria G 47 568
8 974 104
8 974 104,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-03

realizacja oferty menedżerskiej seria G 156 596
9 130 700
9 130 700,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-04

realizacja oferty menedżerskiej seria G 5 625
8 828 150
8 828 150,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-18

realizacja oferty menedżerskiej seria G 7 224
9 137 924
9 137 924,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-05

realizacja oferty menedżerskiej seria G 14 731
8 819 134
8 819 134,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-13

realizacja warrantów subskrypcyjnych seria M 433 332
1,00 31 099 512
31 099 512,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-06-05
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria M 413 338
1,00 30 666 180
30 666 180,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-11-30
2017-01-27
konwersja obligacji zamiennych seria L 236 842
1,00 26 752 842
26 752 842,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-14
2013-12-30
konwersja obligacji zamiennych seria L 2 200 000
1,00 26 516 000
26 516 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-06-13
realizacja oferty menedżerskiej seria G 1 353
9 139 277
9 139 277,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-23

realizacja oferty menedżerskiej seria G 141 674
1,00 9 280 951
9 280 951,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-09-07
realizacja oferty menedżerskiej seria G 16 175
8 797 126
8 797 126,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-08

realizacja oferty menedżerskiej seria G 7 277
8 804 403
8 804 403,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-11

seria A - akcje założycielskie 1999-08-16 100 000
100 000,00
1,00 1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-23
1999-09-03
2006-06-08
seria C - Tomasz Morawski aport: lampy w postaci zdobionych tykw 2000-04-26 306 600
306 600,00
1,00 1,00 3 367 402
3 367 402,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-23
2000-07-21
2006-06-08
seria B - Tomasz Morawski aport: przedsiębiorstwo SFINKS Tomasz Murawski 2000-04-26 2 960 802
2 960 802,00
1,00 1,00 3 060 802
3 060 802,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-23
2000-07-21
2006-06-08
seria D - Tomasz Morawski aport: prawa z umów franchisingowych 2000-04-26 2 951 022
2 951 022,00
1,00 1,00 6 318 424
6 318 424,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-23
2000-07-21
2006-06-08
seria E - Tomasz Morawski 2002-09-20 2 462 527
11 500 001,09
1,00 4,67 8 780 951
8 780 951,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-23
2003-04-17
2006-06-08
seria F - subskrypcja publiczna odmowa rejestracji w KRS, 28.05.2007 r. wycofanie PDA z obrotu 2006-03-29 500 000
14 000 000,00
1,00 28,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-23

seria G - oferta menedżerska posiadacze PDA serii F 2006-09-21 500 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - prawo poboru 1,654814205:1 2009-07-16 5 608 455
59 113 115,70
1,00 10,54 14 889 406
14 889 406,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-02-25
2010-04-01
2010-05-04
seria J - prawo poboru 1:1 2011-03-14 7 216 220
40 771 643,00
1,00 5,65 22 105 626
22 105 626,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-27
seria I - subskrypcja prywatna 2011-03-14 7 400 000
41 810 000,00
1,00 5,65
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii A 2012-06-29 35 000 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - subskrypcja prywatna 2013-03-19 2 210 374
1,00 24 316 000
24 316 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-04-30
seria M - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2013-12-20 2 550 000
2 550 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria N - subskrypcja prywatna 2015-11-18 3 500 000
12 950 000,00
1,00 3,70 30 252 842
30 252 842,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-09
2016-08-22
seria O - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B 2017-06-30 1 118 340
4 137 858,00
1,00 3,70
KDPW:
KRS:
GPW:


seria P - subskrypcja prywatna odstąpienie od emisji 2018-10-10 6 000 000
6 000 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria P - subskrypcja prywatna 2019-01-09 6 000 000
6 000 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria P - subskrypcja prywatna 2019-04-29 6 000 000
6 000 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii A2 2019-10-15 1 100 000
1 100 000,00
1,00 1,00 32 199 512
32 199 512,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-02-10
seria P - subskrypcja prywatna 2020-01-24 6 000 000
6 000 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria S - subskrypcja prywatna 2021-06-30 7 000 000
14 000 000,00
1,00 2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria R - subskrypcja prywatna 2022-06-30 5 741 542
1,00 37 941 054
37 941 054,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-09-20

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2011-05-26 Prawo poboru 1:1
2009-10-12 Prawo poboru 9280951:6867904

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Cacek Sylwester Prezes Zarządu 2011-08-11 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Pawłowski Sławomir Przewodniczący RN 2019-08-22 -
Wasilewski Artur Wiceprzewodniczący RN 2019-08-22 -
Karolak Adam Członek RN 2019-08-22 -
Górnicki Dariusz Członek RN 2021-06-30 -
Krawiec-Rzeszotek Mariola Członek RN 2021-06-30 -
Rzeszotek Magdalena Członek RN 2022-06-30 -