pb.pl
0,6500 zł
-3,85% -0,0260 zł
Sfinks Polska SA (SFS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - SFINKS

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Firma restauracyjna z sektora casual dining. Zarządza sieciami Sphinx, Piwiarnia i Chłopski Jadło. Sieci spółki działają w modelu operatorskim i franczyzowym.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Młodych Wilcząt 36
Kod: 05-540
Miejscowość: Zalesie Górne
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 7027101
Fax: +48 22 7027132
Internet: www.sfinks.pl
Email: biuro@sfinks.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Sfinks Polska SA
Prezes: Cacek Sylwester
Sektor: hotele i restauracje
EKD: restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
Liczba akcji: 32 199 512
Zatrudnienie:
  • 96 (2019r.) - spółka
  • 97 (2019r.) - grupa
Audytor:
NIP: 7251752913
KRS: 0000016481
EKD: 5610A
Ticker GPW: SFS
ISIN: PLSFNKS00011

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 20 929 682,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 32 199 512 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 019 791
Liczba głosów na WZA: 32 199 512 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28,02%
Kapitał akcyjny: 32 199 512,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 019 791
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28,02%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 71,98%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Cacek Mateusz 3 853 332 (11,97%) 3 853 332 (11,97%) 2020-12-14 -
Marzec Michalina 3 370 313 (10,47%) 3 370 313 (10,47%) 2020-10-30 -
Krawiec-Rzeszotek Mariola bezpośrednio, wraz z Andrzejem Rzeszotek 1 796 146 (5,58%) 1 796 146 (5,58%) 2019-12-31 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja oferty menedżerskiej seria G 7 224
9 137 924
9 137 924,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-05

realizacja oferty menedżerskiej seria G 5 625
8 828 150
8 828 150,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-18

realizacja oferty menedżerskiej seria G 3 649
8 831 799
8 831 799,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-19

realizacja oferty menedżerskiej seria G 47 234
8 879 033
8 879 033,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-20

realizacja oferty menedżerskiej seria G 6 662
8 885 695
8 885 695,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-21

realizacja oferty menedżerskiej seria G 12 329
8 898 024
8 898 024,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-25

realizacja oferty menedżerskiej seria G 2 706
8 900 730
8 900 730,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-26

realizacja oferty menedżerskiej seria G 25 806
8 926 536
8 926 536,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-02

realizacja oferty menedżerskiej seria G 47 568
8 974 104
8 974 104,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-03

realizacja oferty menedżerskiej seria G 3 391
8 822 525
8 822 525,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-14

realizacja oferty menedżerskiej seria G 14 731
8 819 134
8 819 134,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-13

realizacja warrantów subskrypcyjnych seria M 433 332
1,00 31 099 512
31 099 512,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-06-05
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria M 413 338
1,00 30 666 180
30 666 180,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-11-30
2017-01-27
konwersja obligacji zamiennych seria L 236 842
1,00 26 752 842
26 752 842,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-14
2013-12-30
konwersja obligacji zamiennych seria L 2 200 000
1,00 26 516 000
26 516 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-06-13
realizacja oferty menedżerskiej seria G 141 674
1,00 9 280 951
9 280 951,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-09-07
realizacja oferty menedżerskiej seria G 1 353
9 139 277
9 139 277,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-23

realizacja oferty menedżerskiej seria G 16 175
8 797 126
8 797 126,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-08

realizacja oferty menedżerskiej seria G 7 277
8 804 403
8 804 403,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-11

realizacja oferty menedżerskiej seria G 156 596
9 130 700
9 130 700,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-04

seria A - akcje założycielskie 1999-08-16 100 000
100 000,00
1,00 1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-23
1999-09-03
2006-06-08
seria C - Tomasz Morawski aport: lampy w postaci zdobionych tykw 2000-04-26 306 600
306 600,00
1,00 1,00 3 367 402
3 367 402,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-23
2000-07-21
2006-06-08
seria B - Tomasz Morawski aport: przedsiębiorstwo SFINKS Tomasz Murawski 2000-04-26 2 960 802
2 960 802,00
1,00 1,00 3 060 802
3 060 802,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-23
2000-07-21
2006-06-08
seria D - Tomasz Morawski aport: prawa z umów franchisingowych 2000-04-26 2 951 022
2 951 022,00
1,00 1,00 6 318 424
6 318 424,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-23
2000-07-21
2006-06-08
seria E - Tomasz Morawski 2002-09-20 2 462 527
11 500 001,09
1,00 4,67 8 780 951
8 780 951,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-23
2003-04-17
2006-06-08
seria F - subskrypcja publiczna odmowa rejestracji w KRS, 28.05.2007 r. wycofanie PDA z obrotu 2006-03-29 500 000
14 000 000,00
1,00 28,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-23

seria G - oferta menedżerska posiadacze PDA serii F 2006-09-21 500 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - prawo poboru 1,654814205:1 2009-07-16 5 608 455
59 113 115,70
1,00 10,54 14 889 406
14 889 406,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-02-25
2010-04-01
2010-05-04
seria J - prawo poboru 1:1 2011-03-14 7 216 220
40 771 643,00
1,00 5,65 22 105 626
22 105 626,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-27
seria I - subskrypcja prywatna 2011-03-14 7 400 000
41 810 000,00
1,00 5,65
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii A 2012-06-29 35 000 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - subskrypcja prywatna 2013-03-19 2 210 374
1,00 24 316 000
24 316 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-04-30
seria M - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2013-12-20 2 550 000
2 550 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria N - subskrypcja prywatna 2015-11-18 3 500 000
12 950 000,00
1,00 3,70 30 252 842
30 252 842,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-09
2016-08-22
seria O - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B 2017-06-30 1 118 340
4 137 858,00
1,00 3,70
KDPW:
KRS:
GPW:


seria P - subskrypcja prywatna odstąpienie od emisji 2018-10-10 6 000 000
6 000 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria P - subskrypcja prywatna 2019-01-09 6 000 000
6 000 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria P - subskrypcja prywatna 2019-04-29 6 000 000
6 000 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii A2 2019-10-15 1 100 000
1 100 000,00
1,00 1,00 32 199 512
32 199 512,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-02-10
seria P - subskrypcja prywatna 2020-01-24 6 000 000
6 000 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2011-05-26 Prawo poboru 1:1
2009-10-12 Prawo poboru 9280951:6867904

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Cacek Sylwester Prezes Zarządu 2011-08-11 -
Cacek Dorota Wiceprezes Zarządu 2011-08-11 -
Cacek Mateusz Wiceprezes Zarządu 2021-06-21 -
Dc Stal Wiceprezes Zarządu 2021-06-21 TESGAS - Wiceprezes Zarządu
PGE - Wiceprezes Zarządu
PUNKPIRA - Wiceprezes Zarządu
SKOTAN - Wiceprezes Zarządu
HANDLOWY - Wiceprezes Zarządu
POLICE - Wiceprezes Zarządu
RONSON - Członek Zarządu
BTCSTUDI - Członek Zarządu
PROCHEM - Członek Zarządu
PANOVA - Przewodniczący RN
KPPD - Przewodniczący RN
IPODS - Przewodniczący RN
KPPD - Wiceprzewodniczący RN
PANOVA - Sekretarz RN
KLABATER - Członek RN
PEP - Członek RN
PEP - Członek RN
AQUA - Członek RN
STARWARD - Członek RN
STARWARD - Członek RN
PZU - Członek RN
WESTRE - Członek RN
WESTRE - Członek RN
OZECAPIT - Członek RN
GAMEOPS - Członek RN
WIRTUALN - Członek RN
GRUPAHRC - Członek RN
GRUPAHRC - Członek RN
JWASA - Członek RN
WODKAN - Członek RN
KANCELWE - Członek RN
MAXCOM - Członek RN
ASSECOBS - Członek RN
CHERRY - Członek RN
DGNET - Członek RN
WORKSERV - Członek RN
ALIOR - Członek RN
ALIOR - Członek RN
BERGHOLD - Członek RN
DETGAMES - Członek RN
FASING - Członek RN
FASING - Członek RN
BOGDANKA - Członek RN
ASMGROUP - Członek RN
ENERGA - Członek RN
MERLINGR - Członek RN
IPODS - Członek RN
INCUVO - Członek RN
CDPROJEK - Członek RN
Dc Stal Wiceprezes Zarządu 2021-06-21 TESGAS - Wiceprezes Zarządu
PGE - Wiceprezes Zarządu
PUNKPIRA - Wiceprezes Zarządu
SKOTAN - Wiceprezes Zarządu
HANDLOWY - Wiceprezes Zarządu
POLICE - Wiceprezes Zarządu
RONSON - Członek Zarządu
BTCSTUDI - Członek Zarządu
PROCHEM - Członek Zarządu
PANOVA - Przewodniczący RN
KPPD - Przewodniczący RN
IPODS - Przewodniczący RN
KPPD - Wiceprzewodniczący RN
PANOVA - Sekretarz RN
KLABATER - Członek RN
PEP - Członek RN
PEP - Członek RN
AQUA - Członek RN
STARWARD - Członek RN
STARWARD - Członek RN
PZU - Członek RN
WESTRE - Członek RN
WESTRE - Członek RN
OZECAPIT - Członek RN
GAMEOPS - Członek RN
WIRTUALN - Członek RN
GRUPAHRC - Członek RN
GRUPAHRC - Członek RN
JWASA - Członek RN
WODKAN - Członek RN
KANCELWE - Członek RN
MAXCOM - Członek RN
ASSECOBS - Członek RN
CHERRY - Członek RN
DGNET - Członek RN
WORKSERV - Członek RN
ALIOR - Członek RN
ALIOR - Członek RN
BERGHOLD - Członek RN
DETGAMES - Członek RN
FASING - Członek RN
FASING - Członek RN
BOGDANKA - Członek RN
ASMGROUP - Członek RN
ENERGA - Członek RN
MERLINGR - Członek RN
IPODS - Członek RN
INCUVO - Członek RN
CDPROJEK - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Pawłowski Sławomir Przewodniczący RN 2019-08-22 -
Wasilewski Artur Wiceprzewodniczący RN 2019-08-22 -
Dziubłowski Robert Członek RN 2013-06-29 POLAQUA - Przewodniczący RN
Lamentowicz Adam Członek RN 2019-08-22 -
Karolak Adam Członek RN 2019-08-22 -