0,4600 zł
0,00% 0,0000 zł
Sfinks Polska SA (SFS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - SFINKS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 11 056 26 098 8 565 4 761
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -12 458 1 326 -15 607 -5 437
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -14 692 -2 256 -21 124 -8 511
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -14 367 -2 445 -29 130 -8 192
Amortyzacja (tys. zł) 6 380 5 386 4 621 4 522
EBITDA (tys. zł) -6 078 6 712 -10 986 -915
Aktywa (tys. zł) 212 508 190 251 158 890 150 914
Kapitał własny (tys. zł)* -47 139 -50 178 -79 300 -87 488
Liczba akcji (tys. szt.) 32 199,512 32 199,512 32 199,512 32 199,512
Zysk na akcję (zł) -0,446 -0,076 -0,905 -0,254
Wartość księgowa na akcję (zł) -1,464 -1,558 -2,463 -2,717
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej