0,7440 zł
-1,59% -0,0120 zł
Sfinks Polska SA (SFS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - SFINKS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 30 000 26 645 23 676 25 388
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 6 842 1 746 1 786 1 940
Zysk (strata) brutto (tys.) 3 949 -750 807 -2 634
Zysk (strata) netto (tys.)* 6 332 -441 754 -2 815
Amortyzacja (tys.) 5 555 3 601 2 113 3 271
EBITDA (tys.) 12 397 5 347 3 899 5 211
Aktywa (tys.) 120 932 121 663 121 030 123 209
Kapitał własny (tys.)* -72 311 -70 777 -70 210 -73 025
Liczba akcji (tys. szt.) 37 941,054 37 941,054 37 941,054 37 941,054
Zysk na akcję (zł) 0,167 -0,012 0,020 -0,074
Wartość księgowa na akcję (zł) -1,906 -1,865 -1,851 -1,925
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej