25,0000 zł
-3,85% -1,0000 zł
Software Mansion S.A. (SWM)

Informacje o spółce - SWMANSION

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka specjalizuje się w tworzeniu narzędzi deweloperskich oraz oprogramowania open-source.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Zabłocie 43b
Kod: 30-701
Miejscowość: Kraków
Kraj: Polska
Telefon:
Fax:
Internet: swmansion.com
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Software Mansion SA
Prezes: Skotniczny Marcin
Sektor:
EKD: działalność związana z oprogramowaniem
Liczba akcji: 10 373 287
Zatrudnienie:
  • 246 (2023r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 6793131302
KRS: 0000961952
EKD: 6201Z
Ticker GPW: SWM
ISIN: PLSFTMN00015

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 259 332 175 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 10 373 287 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 880 467
Liczba głosów na WZA: 10 373 287 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 95,23%
Kapitał akcyjny: 1 037 328,70 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 880 467
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 95,23%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 4,77%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skotniczny Marcin 4 497 237 (43,35%) 4 497 237 (43,35%) 2023-10-05 -
Młocek Paweł 2 691 615 (25,94%) 2 691 615 (25,94%) 2023-10-05 -
Magiera Krzysztof 2 691 615 (25,94%) 2 691 615 (25,94%) 2023-10-05 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2022-02-25 10 000 000
0,10 10 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2023-10-04
2022-04-01
seria B - subskrypcja prywatna 2022-06-03 178 775
17 877,50
0,10 0,10 10 178 775
1 017 877,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2023-10-04
2022-09-20
seria C - program motywacyjny za warranty serii A 2022-08-23 25 000
2 500,00
0,10 0,10 10 203 775
1 020 377,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-05-31
seria D - program motywacyjny za warranty serii B 2022-08-23 22 294
2 229,40
0,10 0,10 10 226 069
1 022 606,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-08-11
seria E - kapitał docelowy 2023-04-13 49 995
4 999,50
0,10 0,10 10 276 064
1 027 606,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-05-31
seria F - kapitał docelowy 2023-10-05 49 929
4 992,90
0,10 0,10 10 373 287
1 037 328,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-10-23
seria G - kapitał docelowy 2024-04-05 49 932
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Skotniczny Marcin Prezes Zarządu 2022-04-01 -
Młocek Paweł Wiceprezes Zarządu 2022-04-01 -
Polak Katarzyna Wiceprezes Zarządu 2022-09-20 -
Retman-Rakoczy Magdalena Wiceprezes Zarządu 2022-09-20 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Magiera Krzysztof Przewodniczący RN 2022-04-01 -
Kruszelnicki Paweł Członek RN 2022-04-01 -
Pawlik Miron Członek RN 2022-04-01 -
Pałys Tomasz Członek RN 2023-02-21 -
Gębala Bartosz Członek RN 2023-02-21 -