25,0000 zł
-3,85% -1,0000 zł
Software Mansion S.A. (SWM)

Wyniki finansowe - SWMANSION

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 18 373 15 945 18 991 20 602
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 3 872 2 601 2 780 2 701
Zysk (strata) brutto (tys.) 3 853 2 291 3 356 1 994
Zysk (strata) netto (tys.)* 3 505 1 779 2 774 2 261
Amortyzacja (tys.) 81 95 126 168
EBITDA (tys.) 3 953 2 696 2 906 2 869
Aktywa (tys.) 31 803 33 159 28 192 34 435
Kapitał własny (tys.)* 23 451 18 105 21 912 25 391
Liczba akcji (tys. szt.) 10 178,775 10 228,770 10 276,064 10 373,287
Zysk na akcję (zł) 0,344 0,174 0,270 0,218
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,304 1,770 2,132 2,448
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej