26,8500 zł
-1,47% -0,4000 zł
Shoper SA (SHO)

Informacje o spółce - SHOPER

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka oferuje kompleksowy ekosystem wspierający użytkowników w prowadzeniu, zarządzaniu i rozwoju własnej sprzedaży online. W ramach usług dodatkowych oferuje m.in. wsparcie w obszarze marketingu, logistyki czy płatności.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Pawia 9
Kod: 31-154
Miejscowość: Kraków
Kraj: Polska
Telefon:
Fax:
Internet: www.shoper.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Shoper Spółka Akcyjna
Prezes: Kuśmierz Marcin
Sektor:
EKD: stosunki międzyludzkie (Public Relations) i komunikacja
Liczba akcji: 28 515 000
Zatrudnienie:
  • 193 (2021r.) - spółka
  • 200 (2021r.) - grupa
Audytor:
NIP: 9452156998
KRS: 0000395171
EKD: 7021Z
Ticker GPW: SHO
ISIN: PLSHPR000021

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 765 627 750 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 28 515 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 783 372
Liczba głosów na WZA: 28 115 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,86%
Kapitał akcyjny: 2 851 500,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 383 372
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,46%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 27,14%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
V4C Poland Plus Fund SCA SICAV-FIAR 7 089 340 (24,86%) 7 089 340 (24,86%) 2022-05-17 SUL,
Krawczyk Krzysztof 3 423 508 (12,00%) 3 323 508 (11,65%) 2022-05-17 -
Krawczyk Rafał 3 423 508 (12,00%) 3 323 508 (11,65%) 2022-05-17 -
KFF s.? r.l. 3 423 508 (12,00%) 3 323 508 (11,65%) 2022-05-17 WPR,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp.j. w SA 2011-07-27 927 795
1,00 927 795
927 795,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-01
seria B - przekształcenie sp.j. w SA 2011-07-27 927 795
1,00 1 855 590
1 855 590,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-01
seria C - przekształcenie sp.j. w SA 2011-07-27 955 910
1,00 2 811 500
2 811 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-01
seria D - subskrypcja prywatna 2019-10-05 40 000
40 000,00
1,00 1,00 2 851 500
2 851 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-06-11
zmiana firmy z Dreamcommerce SA na Shoper SA 2021-01-15

KDPW:
KRS:
GPW:


split akcji 1:10 2021-02-18
0,10 28 515 000
2 811 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-03-29
seria E - program motywacyjny za warranty subskrypcyjne 2021-04-15 2 016 523
201 652,30
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - program motywacyjny za warranty subskrypcyjne 2021-04-15 38 452
3 845,20
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2022-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kuśmierz Marcin Prezes Zarządu 2021-01-01 WOODPCKR - Członek RN
Krawczyk Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2021-01-01 -
Rybak Paweł Członek Zarządu 2021-04-12 -
Biczysko Piotr Członek Zarządu 2021-07-16 -
Miśko Anna Członek Zarządu 2023-01-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Łaciński Jaromir Przewodniczący RN 2017-06-13 -
Moskwa Paweł Członek RN 2021-06-09 -
Krawczyk Rafał Członek RN 2021-06-09 -
Szatkowski Grzegorz Członek RN 2021-03-02 -
Ałasa Rafał Członek RN 2019-06-14 SUMMALIN - Członek RN
Misztal Piotr Członek RN 2019-05-10 MANOMETR - Członek RN
SUMMALIN - Członek RN
Pyrzyna Mirosław Członek RN 2022-05-31 -