26,8500 zł
-1,47% -0,4000 zł
Shoper SA (SHO)

Wyniki finansowe - SHOPER

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 26 833 26 327 28 756 31 396
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 7 062 5 753 6 006 4 979
Zysk (strata) brutto (tys.) 6 972 5 483 5 700 3 799
Zysk (strata) netto (tys.)* 5 564 4 322 4 478 2 970
Amortyzacja (tys.) 1 443 1 865 2 102 2 706
EBITDA (tys.) 8 505 7 618 8 108 7 685
Aktywa (tys.) 83 355 92 482 111 046 108 423
Kapitał własny (tys.)* 36 854 41 255 25 653 30 010
Liczba akcji (tys. szt.) 28 515,000 28 515,000 28 515,000 28 515,000
Zysk na akcję (zł) 0,195 0,152 0,157 0,104
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,292 1,447 0,900 1,052
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej