0,8700 zł
0,00% 0,0000 zł
Skyline Investment SA (SKL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - SKYLINE

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa inwestycyjna specjalizująca się w inwestycjach typu PE / VC oraz w doradztwie finansowym. Pomaga i doradza firmom - od rozpoczęcia działalności, poprzez rozwój, pozyskanie inwestora, restrukturyzację oraz wyjście z problemów finansowych, w tym wyjście z upadłości. Bierze aktywny udział w zarządzaniu inwestycjami w swoim portfolio.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Relaksowa 45
Kod: 02-796
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 8591780
Fax:
Internet: www.skyline.com.pl
Email: konsulting@skyline.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
987 895 10,37%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Skyline Investment
Prezes: Rey Jerzy
Sektor: działalność inwestycyjna
EKD: pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Liczba akcji: 23 321 000
Zatrudnienie:
  • 5 (2020r.) - spółka
  • 15 (2020r.) - grupa
Audytor: BGGM Audyt sp. z o.o.
NIP: 9511774724
KRS: 0000126306
EKD: 70,22
Ticker GPW: SKL
ISIN: PLSKLNW00011

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 20 289 270 Liczba dużych akcjonariuszy: 8
Liczba akcji: 23 321 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 15 947 141
Liczba głosów na WZA: 23 321 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,38%
Kapitał akcyjny: 23 321 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 15 947 141
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,39%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 31,62%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Halaba Sławomir ZWZ 3 133 333 (13,44%) 3 133 333 (13,44%) 2020-08-31 -
IMW sp. z o.o. 3 000 000 (12,86%) 3 000 000 (12,87%) 2021-05-21 -
Rey Jerzy 2 426 295 (10,40%) 2 426 295 (10,40%) 2017-04-21 -
Talentmedia Balcans sp. z o.o. 1 977 000 (8,48%) 1 977 000 (8,48%) 2021-09-27 -
Kawecki Bartłomiej 1 500 000 (6,43%) 1 500 000 (6,43%) 2018-06-28 -
Halaba Stanisława 1 379 633 (5,92%) 1 379 633 (5,92%) 2021-09-20 -
Rey Łukasz 1 335 834 (5,73%) 1 335 834 (5,73%) 2021-09-21 -
Skyline Investment SA 2 001 (0,01%) 2 001 (0,00%) 2017-05-23 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria B - zaoferowane Nowoczesne Technologie Informatyczne sp. z o.o. aport - urządzeń technicznych, środków transportu,wartości niematerialnych i prawnych 229 540
2 295 400,00
10,00 10,00 239 540
2 395 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-02-08

2008-04-04
seria C 1 000
10 000,00
10,00 10,00 240 540
2 405 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-02-08

2008-04-04
seria A - akcje założycielskie 1997-12-12 10 000
100 000,00
10,00 10,00 10 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-02-08
1997-12-18
2008-04-04
seria D - subskrypcja prywatna 2006-09-19 409 460
4 094 600,00
10,00 10,00 650 000
6 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-02-08
2006-11-02
2008-04-04
seria E - Jerzy Rey 2007-01-24 150 000
1 500 000,00
10,00 10,00 800 000
8 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-02-08
2007-03-01
2008-04-04
split 1:10 2007-07-25
1,00 8 000 000
8 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-02-08
2007-08-24
seria F- subskrypcja publiczna 2007-07-25 2 000 000
18 000 000,00
1,00 9,00 10 000 000
10 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-02-08
2008-03-21
2008-04-04
seria G - subskrypcja prywatna 2017-03-29 11 800 000
1,00 21 800 000
21 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-04-21
seria H - subskrypcja prywatna 2018-05-09 1 521 000
1,00 23 321 000
23 321 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-06-28

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Rey Jerzy Prezes Zarządu 2020-08-31 - Sekretarz RN
Fornal Zbigniew Wiceprezes Zarządu 2020-08-31 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Halaba Sławomir Przewodniczący RN 2020-08-31 -
Rey Maciej Wiceprzewodniczący RN 2020-08-31 -
Witkowski Witold Sekretarz RN 2020-08-31 -
Żuk Łukasz Członek RN 2021-06-08 - Prezes Zarządu