0,8700 zł
0,00% 0,0000 zł
Skyline Investment SA (SKL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - SKYLINE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 17 124 81 41
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 11 160 498 2 708 -338
Zysk (strata) brutto (tys.) 9 098 441 -567 -387
Zysk (strata) netto (tys.)* 8 480 453 -599 -359
Amortyzacja (tys.) 0 35 -10 -3
EBITDA (tys.) 11 160 533 2 698 -341
Aktywa (tys.) 86 785 62 796 59 592 59 412
Kapitał własny (tys.)* 47 673 53 281 52 801 52 422
Liczba akcji (tys. szt.) 23 321,000 23 321,000 23 321,000 23 321,000
Zysk na akcję (zł) 0,364 0,019 -0,026 -0,015
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,044 2,285 2,264 2,248
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej