27,6000 zł
4,55% 1,2000 zł
Skarbiec Holding S.A. (SKH)

Informacje o spółce - SKARBIEC

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding jest akcjonariuszem wiodącego na rynku polskim towarzystwa funduszy inwestycyjnych – Skarbiec TFI.

Dane teleadresowe

Ulica: al. Armii Ludowej 26
Kod: 00-609
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 5213199
Fax: +48 22 5213100
Internet: www.skarbiecholding.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Skarbiec Holding SA
Prezes: Szulec Piotr
Sektor:
EKD: działalność holdingów finansowych
Liczba akcji: 6 821 677
Zatrudnienie:
  • 20 (2022r.) - spółka
  • 91 (2022r.) - grupa
Audytor: Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 7010131150
KRS: 0000503222
EKD: 64,20
Ticker GPW: SKH
ISIN: PLSKRBH00014

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 188 278 285,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 6 821 677 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 698 375
Liczba głosów na WZA: 6 821 677 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 98,18%
Kapitał akcyjny: 5 457 341,60 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 698 375
Cena nominalna akcji: 0,80 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 98,18%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 1,82%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Aoram sp. z o.o. zależna od Vendo FIZAN (Forum TFI) 2 080 652 (30,50%) 2 080 652 (30,50%) 2023-08-28 -
Juroszek Zbigniew wraz z Juroszek Holding sp. z o.o. i Betplay International sp. z o.o 786 471 (11,52%) 786 471 (11,52%) 2022-02-03 1AT,
Quercus TFI SA NWZ 535 582 (7,85%) 535 582 (7,85%) 2023-12-18 MEX, ALI, IPE, PNT, CPL, SEN, CAP, ULM, ZMT, CRJ,
Skarbiec Holding SA 3 839 (0,05%) 3 839 (0,00%) 2016-01-18 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2014-02-11 6 456 250
209 828 125,00
0,80 32,50 6 456 250
5 165 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-10-27
2014-03-25
2014-11-18
seria B - subskrypcja prywatna 2014-06-24 365 427
0,80 6 821 677
5 457 341,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-07-25
seria C - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A-E 2016-12-22 426 355
0,80
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii DA-DC 2016-12-22 102 000
81 600,00
0,80 0,80
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2023-12-18 -255 801

KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-12-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2019-11-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2018-11-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,45 zł
2018-10-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,45 zł
2017-11-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,62 zł
2017-10-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,62 zł
2016-11-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,08 zł
2016-11-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,08 zł
2015-10-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,12 zł
2015-10-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,12 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Szulec Piotr Prezes Zarządu 2022-01-12 -
Fabrykiewicz Krzysztof Członek Zarządu 2023-01-16 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kluza Stanisław Przewodniczący RN 2018-12-10 -
Eggink Raimondo Członek RN 2017-07-03 SYGNITY - Wiceprzewodniczący RN
PRIMECAR - Członek RN
KINKASO - Członek RN
Rajca Bogusław Członek RN 2018-12-10 -
Richardson, Nicholas Hamish Członek RN 2021-12-29 -
Kociuba Bogusław Członek RN 2022-03-30 -