27,6000 zł
4,55% 1,2000 zł
Skarbiec Holding S.A. (SKH)

Wyniki finansowe - SKARBIEC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 14 339 13 295 14 361 14 953
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -4 095 -3 205 -3 335 -2 102
Zysk (strata) brutto (tys.) -2 755 -1 430 -16 590 -57
Zysk (strata) netto (tys.)* -3 457 -1 225 -16 470 57
Amortyzacja (tys.) 1 565 521 15 343 505
EBITDA (tys.) -2 530 -2 684 12 008 -1 597
Aktywa (tys.) 212 481 208 153 193 971 194 741
Kapitał własny (tys.)* 193 033 191 808 175 338 175 395
Liczba akcji (tys. szt.) 6 821,677 6 821,677 6 821,677 6 821,677
Zysk na akcję (zł) -0,507 -0,180 -2,414 0,008
Wartość księgowa na akcję (zł) 28,297 28,117 25,703 25,711
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej