5,0200 zł
0,00% 0,0000 zł
SOLAR COMPANY SA (SOL)

Informacje o spółce - SOLAR

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka projektuje i produkuje autorskie kolekcje odzieży damskiej oraz dodatków odzieżowych pod marka Solar, sprzedawanych w sklepach własnych i franczyzowych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Torowa 11
Kod: 61-315
Miejscowość: Poznań
Kraj: Polska
Telefon: +48 61 8713020
Fax: +48 618713019
Internet: www.solar-company.com.pl
Email: info@solar.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Solar Company SA
Prezes: Bogacki, Stanisław Antoni
Sektor: odzież i obuwie
EKD: produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
Liczba akcji: 3 000 000
Zatrudnienie:
  • 635 (2020r.) - spółka
  • 637 (2020r.) - grupa
Audytor: UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 7791019139
KRS: 0000385070
EKD: 14,19
Ticker GPW: SOL
ISIN: PLSLRCP00021

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 15 060 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 3 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 799 000
Liczba głosów na WZA: 3 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 59,96%
Kapitał akcyjny: 30 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 799 000
Cena nominalna akcji: 10,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,64%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 40,04%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Wakon Investments Ltd. 899 500 (29,98%) 899 500 (34,32%) 2012-08-28 -
Veraques Ltd. 449 750 (14,99%) 449 750 (17,16%) 2012-08-28 -
Stanmax Co Ltd. 449 750 (14,99%) 449 750 (17,16%) 2012-08-28 -
Solar Company SA 379 349 (12,64%) 379 349 (0,00%) 2022-02-23 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A-WL - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-04-14 9 950 000
995 000,00
0,10 0,10 9 950 000
995 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-02
seria A-BS - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-04-14 25 000
2 500,00
0,10 0,10 20 000 000
2 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-02
seria A-PM - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-04-14 25 000
2 500,00
0,10 0,10 19 975 000
1 997 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-02
seria A-NP - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-04-14 50 000
5 000,00
0,10 0,10 19 950 000
1 995 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-02
seria A-VL - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-04-14 4 975 000
497 500,00
0,10 0,10 19 900 000
1 990 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-02
seria A-SL - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-04-14 4 975 000
497 500,00
0,10 0,10 14 925 000
1 492 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-02
seria B - Stanmax Ltd, Veraques Ltd, Wakon Investments Ltd 2011-08-12 280 000 000
28 000 000,00
0,10 0,10 300 000 000
30 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-26
scalenie akcji 10:1 2011-08-12
1,00 30 000 000
30 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-26
połączenie z Solar Dystrybucja sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2015-10-19

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-01
scalenie akcji 10:1 2019-06-19
10,00 3 000 000
30 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-08-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-10-29 Split 10:1
2014-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2014-08-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2013-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł
2013-08-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Bogacki, Stanisław Antoni Prezes Zarządu 2011-04-14 -
Danel Aleksandra Wiceprezes Zarządu 2014-01-15 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Samol Sebastian Przewodniczący RN 2015-10-01 -
Zakrzewski Łukasz Wiceprzewodniczący RN 2015-10-01 -
Bogacki, Stanisław Wojciech Członek RN 2011-04-14 -
Lorenc Adam Członek RN 2015-10-01 -
Górka Waldemar Członek RN 2017-06-23 -