pb.pl
3,9700 zł
0,51% 0,0200 zł
SOLAR COMPANY SA (SOL)

Wyniki finansowe - SOLAR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 36 307 34 434 37 074 25 175
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 196 1 367 -716 -3 708
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 317 -52 -27 -6 697
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 659 -33 84 -5 650
Amortyzacja (tys. zł) 4 991 4 999 4 958 4 810
EBITDA (tys. zł) 7 187 6 366 4 242 1 102
Aktywa (tys. zł) 154 143 153 973 153 745 149 864
Kapitał własny (tys. zł)* 88 464 88 431 88 467 82 817
Liczba akcji (tys. szt.) 3 000,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,553 -0,011 0,028 -1,883
Wartość księgowa na akcję (zł) 29,488 29,477 29,489 27,606
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej