5,0200 zł
0,00% 0,0000 zł
SOLAR COMPANY SA (SOL)

Wyniki finansowe - SOLAR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 31 443 35 301 25 282 36 540
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 945 -634 -4 560 1 856
Zysk (strata) brutto (tys.) -949 -755 -5 581 1 178
Zysk (strata) netto (tys.)* -669 -772 -4 605 693
Amortyzacja (tys.) 3 998 3 817 3 872 3 902
EBITDA (tys.) 4 943 3 183 -688 5 758
Aktywa (tys.) 157 832 154 694 147 061 144 705
Kapitał własny (tys.)* 75 885 75 113 69 266 69 960
Liczba akcji (tys. szt.) 3 000,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,223 -0,257 -1,535 0,231
Wartość księgowa na akcję (zł) 25,295 25,038 23,089 23,320
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej