76,6000 zł
2,27% 1,7000 zł
Selvita SA (SLV)

Informacje o spółce - SELVITA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Zajmuje się świadczeniem laboratoryjnych usług badawczo-rozwojowych na zlecenie firm farmaceutycznych, biotechnologicznych i chemicznych z całego świata. Rozwija również rozwiązania bioinformatyczne wspierające projekty innowacyjne na etapach przedklinicznych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Profesora Michała Bobrzyńskiego 14
Kod: 30-348
Miejscowość: Kraków
Kraj: Polska
Telefon: +48 12 2974700
Fax: +48 12 2974701
Internet: www.selvita.com
Email: selvita@selvita.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Selvita SA
Prezes: Sieczkowski Bogusław
Sektor: biotechnologia
EKD: badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
Liczba akcji: 18 355 474
Zatrudnienie:
  • 192 (2019r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 6762564595
KRS: 0000779822
EKD: 72,11
Ticker GPW: SLV
ISIN: PLSLVCR00029

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 406 029 308,4 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 18 355 474 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 864 403
Liczba głosów na WZA: 22 405 474 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 42,85%
Kapitał akcyjny: 14 684 379,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 914 403
Cena nominalna akcji: 0,80 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53,15%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 57,15%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Przewięźlikowski Paweł 3 906 010 (21,28%) 7 406 010 (33,04%) 2021-07-08 RVU,
NN OFE ZWZ 1 901 000 (10,36%) 1 901 000 (8,48%) 2021-06-29 NFT, CDC, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, ATD, CMP, ENT, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, NWG, 08N, RDL, SNK, TAR, ZMT, ZEP, APR, BBD, ATT, TPE, ECH, MDG, HRS, ALR, ACP, PKP, SKA, BKM, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, DVL, PBX, PSW, LTX, SPL, ART, SWG, DAT, ACG, RON, ERB, MBR, MNC, KGL, WWL, FRO, PKN, OAT, MBK, CMR, ABE, VRG, AGO, AML, EAT, PKO, KTY, BDX, ATG, MCR, VRC, PEO, TIM, PWX, KRU, PZU, AMC, FTE, CCC, MIL, RVU, LTS, POZ, BFT, TRN, SGN, QRS,
Aviva Investors Poland TFI SA 1 133 009 (6,17%) 1 133 009 (5,05%) 2021-04-09 ART, RBW, KGL, PUR, RDL, 11B, CRJ, TEN,
Sieczkowski Bogusław 924 384 (5,04%) 1 474 384 (6,58%) 2019-10-01 RVU,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
zmiana firmy z Selvita CRO SA na Selvita SA

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-10-01
seria 0 - założycielska 2019-03-22 125 000
0,80 125 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-04-05
seria A - emisja podziałowa 2019-05-02 4 050 000
0,80 4 175 000
3 340 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2019-09-03
2019-10-01
seria B - emisja podziałowa 2019-05-02 11 921 229
0,80 16 096 229
12 876 983,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2019-09-03
2019-10-01
2019-10-16
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2019-09-19 -125 000
0,80 15 971 229
12 776 983,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-02-18
seria C - subskrypcja otwarta 2020-05-26 2 384 245
90 601 310,00
0,80 38,00 18 355 474
14 684 379,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-06-18

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Sieczkowski Bogusław Prezes Zarządu 2019-03-22 -
Gruca Miłosz Wiceprezes Zarządu 2019-03-22 -
Zydroń Mirosława Członek Zarządu 2019-03-22 -
Jaworska Edyta Członek Zarządu 2019-03-22 -
Radziszewski Dawid Członek Zarządu 2019-10-11 -
Kurdas Dariusz Członek Zarządu 2019-10-11 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Romanowski Piotr Przewodniczący RN 2019-03-22 RYVU - Przewodniczący RN
Wesołowski Tadeusz Wiceprzewodniczący RN 2019-03-22 RYVU - Wiceprzewodniczący RN
PURE - Wiceprzewodniczący RN
MEDINICE - Wiceprzewodniczący RN
CORMAY - Wiceprzewodniczący RN
NANOGROU - Członek RN
NEUCA - Członek RN
Chabasiewicz Wojciech Członek RN 2019-03-22 -
Chwast Rafał Członek RN 2019-03-22 RYVU - Członek RN
Przewięźlikowski Paweł Członek RN 2019-03-22 RYVU - Prezes Zarządu
Osowski Jacek Członek RN 2019-10-11 FERRO - Przewodniczący RN
DEVELIA - Przewodniczący RN
TARCZYNS - Członek RN
HERKULES - Członek RN