81,3000 zł
-0,85% -0,7000 zł
Selvita SA (SLV)

Informacje o spółce - SELVITA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Zajmuje się świadczeniem laboratoryjnych usług badawczo-rozwojowych na zlecenie firm farmaceutycznych, biotechnologicznych i chemicznych z całego świata. Rozwija również rozwiązania bioinformatyczne wspierające projekty innowacyjne na etapach przedklinicznych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Profesora Michała Bobrzyńskiego 14
Kod: 30-348
Miejscowość: Kraków
Kraj: Polska
Telefon: +48 12 2974700
Fax: +48 12 2974701
Internet: www.selvita.com
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Selvita SA
Prezes: Sieczkowski Bogusław
Sektor:
EKD: badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
Liczba akcji: 18 355 474
Zatrudnienie:
  • 195 (2020r.) - spółka
  • 460 (2020r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 6762564595
KRS: 0000779822
EKD: 72,11
Ticker GPW: SLV
ISIN: PLSLVCR00029

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 494 135 583,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 18 355 474 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 698 008
Liczba głosów na WZA: 21 837 474 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 41,92%
Kapitał akcyjny: 14 684 379,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 248 008
Cena nominalna akcji: 0,80 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 37,74%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 58,08%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Przewięźlikowski Paweł 3 052 663 (16,63%) 3 052 663 (13,97%) 2022-11-21 RVU,
NN OFE ZWZ 1 901 000 (10,35%) 1 901 000 (8,69%) 2021-06-29 NFT, CDC, BTM, QMK, CIE, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, LEN, LBT, MGT, 08N, TAR, ZMT, ZEP, ATT, ECH, RWL, RBW, ART, SWG, CMR, AGO, PWX, AMC, FTE, CCC, DCR, MBR, DVL, QRS, KTY, ATG, CAV, MNC, IZB, PZU, FMF, SGN, ALR, OPL, OND, MIL, PEP, APR, BDX, ACP, TPE, SKA, CAR, STH, NWG, ERB, PEO, VRG, PBX, PKP, PKO, CPR, HUG, AML, LVC, DAT, SNK, MPH, KGL, TOR, ICE, 11B, FRO, BFT, EAT, MON, ABE, MCR, TIM, SPL, RVU, BBD, LTX, CMP, KRU, CTX, MOC, TRN,
TFI Allianz Polska SA 1 801 928 (9,81%) 1 801 928 (8,25%) 2022-07-01 CRJ, ART, PTG, 11B, MFO, DAD, OPN, R22, PUR, RVU, NEU,
Sieczkowski Bogusław NWZ 942 417 (5,13%) 1 492 417 (6,83%) 2022-03-01 RVU,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
zmiana firmy z Selvita CRO SA na Selvita SA

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-10-01
seria 0 - założycielska 2019-03-22 125 000
0,80 125 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-04-05
seria A - emisja podziałowa 2019-05-02 4 050 000
0,80 4 175 000
3 340 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2019-09-03
2019-10-01
seria B - emisja podziałowa 2019-05-02 11 921 229
0,80 16 096 229
12 876 983,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2019-09-03
2019-10-01
2019-10-16
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2019-09-19 -125 000
0,80 15 971 229
12 776 983,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-02-18
seria C - subskrypcja otwarta 2020-05-26 2 384 245
90 601 310,00
0,80 38,00 18 355 474
14 684 379,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-06-18

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Sieczkowski Bogusław Prezes Zarządu 2019-03-22 -
Gruca Miłosz Wiceprezes Zarządu 2019-03-22 -
Zydroń Mirosława Członek Zarządu 2019-03-22 -
Jaworska Edyta Członek Zarządu 2019-03-22 -
Radziszewski Dawid Członek Zarządu 2019-10-11 -
Kurdas Dariusz Członek Zarządu 2019-10-11 -
Vinter Adrijana Członek Zarządu 2022-02-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Romanowski Piotr Przewodniczący RN 2019-03-22 RYVU - Przewodniczący RN
Wesołowski Tadeusz Wiceprzewodniczący RN 2019-03-22 RYVU - Wiceprzewodniczący RN
PURE - Wiceprzewodniczący RN
CORMAY - Wiceprzewodniczący RN
NANOGROU - Członek RN
NEUCA - Członek RN
TENDERHU - Członek RN
Chabasiewicz Wojciech Członek RN 2019-03-22 -
Chwast Rafał Członek RN 2019-03-22 RYVU - Członek RN
Przewięźlikowski Paweł Członek RN 2019-03-22 RYVU - Prezes Zarządu
Osowski Jacek Członek RN 2019-10-11 FERRO - Przewodniczący RN
DEVELIA - Przewodniczący RN
TARCZYNS - Członek RN