pb.pl
30,4000 zł
-0,65% -0,2000 zł
Selvita SA (SLV)

Wyniki finansowe - SELVITA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 19 636 20 148 25 072 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 363 2 600 3 484 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 492 2 769 3 640 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 686 2 343 3 172 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 2 628 0 0
EBITDA (tys. zł) 3 363 5 228 3 484 0
Aktywa (tys. zł) 72 584 92 352 83 354 90 887
Kapitał własny (tys. zł)* 46 242 48 495 37 910 44 220
Liczba akcji (tys. szt.) 125,000 125,000 125,000 16 096,229
Zysk na akcję (zł) 21,485 18,743 25,375 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 369,939 387,959 303,277 2,747
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej