81,4000 zł
-0,73% -0,6000 zł
Selvita SA (SLV)

Wyniki finansowe - SELVITA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 91 168 93 478 102 007 106 941
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 5 908 7 858 7 651 14 734
Zysk (strata) brutto (tys.) 6 493 6 407 6 947 11 092
Zysk (strata) netto (tys.)* 8 147 4 894 3 719 8 993
Amortyzacja (tys.) 9 723 8 852 9 237 9 776
EBITDA (tys.) 15 631 16 710 16 888 24 510
Aktywa (tys.) 466 592 486 425 493 276 529 909
Kapitał własny (tys.)* 196 870 214 662 231 610 253 125
Liczba akcji (tys. szt.) 18 355,474 18 355,474 18 355,474 18 355,474
Zysk na akcję (zł) 0,444 0,267 0,203 0,490
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,725 11,695 12,618 13,790
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej