81,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Selvita SA (SLV)

Wyniki finansowe - SELVITA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 35 424 36 226 35 981 69 420
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 485 5 805 3 772 12 104
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 111 5 451 3 931 11 483
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 382 4 411 4 793 9 374
Amortyzacja (tys. zł) 3 035 3 621 4 045 5 679
EBITDA (tys. zł) 8 520 9 426 7 817 17 783
Aktywa (tys. zł) 203 482 214 122 218 796 379 762
Kapitał własny (tys. zł)* 138 501 142 625 147 298 156 764
Liczba akcji (tys. szt.) 18 355,474 18 355,474 18 355,474 18 355,474
Zysk na akcję (zł) 0,293 0,240 0,261 0,511
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,545 7,770 8,025 8,540
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej