0,7300 zł
4,29% 0,0300 zł
Femion Technology SA (FEM)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - FEMTECH

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka jest podmiotem dominującym w grupie kapitałowej, a jej działalność ma charakter spółki holdingowej. Głównym przedmiotem działalności jest nabywanie pakietów akcji lub udziałów w przedsiębiorstwach gospodarczych, doradztwo i zarządzanie spółkami należącymi do Grupy oraz pozyskiwanie finansowania dla spółek Grupy.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Włodkowica 10/5
Kod: 50-072
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 717789200
Fax: +48 717789205
Internet: www.femion.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Femion Technology Spółka Akcyjna
Prezes: Olejarz Jarosław
Sektor:
EKD: działalność holdingów finansowych
Liczba akcji: 27 580 398
Zatrudnienie:
  • 2 (2023r.) - spółka
  • 12 (2023r.) - grupa
Audytor: 4Audyt sp. z o.o.
NIP: 8943016705
KRS: 0000377784
EKD: 64,20
Ticker GPW: FEM
ISIN: PLSMSKH00019

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 20 133 690,54 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 27 580 398 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21 954 969
Liczba głosów na WZA: 27 580 398 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,57%
Kapitał akcyjny: 13 790 199,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21 954 969
Cena nominalna akcji: 0,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,57%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 20,43%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kral Przemysław 13 395 526 (48,56%) 13 395 526 (48,56%) 2023-11-28 -
JR Holding ASI SA 3 347 342 (12,13%) 3 347 342 (12,13%) 2023-05-24 MDP, SNG, AVE,
Millennials Venture Capital ASI SA 1 926 203 (6,98%) 1 926 203 (6,98%) 2023-05-24 -
Weyna Bartosz 1 785 898 (6,47%) 1 785 898 (6,47%) 2023-11-28 -
ICEO Red 0 O? 1 500 000 (5,43%) 1 500 000 (5,43%) 2023-05-23 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2010-12-29 200 000
0,50 200 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-08
seria B - BJT SA R.L., AGU SA R.L. 2011-04-14 11 800 000
0,50 12 000 000
6 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-05-11
2011-09-02
seria C - subskrypcja prywatna 2011-04-14 3 000 000
0,50 15 000 000
7 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-02
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-12-10 -110 500
0,50 14 889 500
7 444 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-26
2016-06-01
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2017-02-17 -52 800
0,50 14 836 700
7 418 350,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-21
połączenie z SMS Invest sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2017-06-26

KDPW:
KRS:
GPW:

2022-05-27
zmiana firmy z SMS Kredyt Holding SA na Femion Technology SA 2021-04-16

KDPW:
KRS:
GPW:

2021-06-09
seria D - kapitał docelowy 2021-07-08 1 428 572
1 000 000,40
0,50 0,70 16 265 272
8 132 636,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-07-29
seria E - subskrypcja prywatna 2021-09-20 1 000 000
1 500 000,00
0,50 1,50 17 265 272
8 632 636,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-01-13
seria F - kapitał docelowy 2022-04-15 833 334
1 500 001,20
0,50 1,80 18 098 606
9 049 303,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-11-15
seria G - kapitał docelowy 2022-12-15 1 500 000
1 500 000,00
0,50 1,00 19 598 606
9 799 303,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-02-07
seria H - kapitał docelowy 2023-03-22 2 731 792
1 912 254,40
0,50 0,70 22 330 398
11 165 199,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-05-23
seria I - kapitał docelowy 2023-06-26 2 500 000
2 000 000,00
0,50 0,80 24 830 398
12 415 199,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-10-06
seria J - subskrypcja prywatna 2023-09-11 2 750 000
2 200 000,00
0,50 0,80 27 580 398
13 790 199,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-10-06

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2018-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2017-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2017-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Olejarz Jarosław Prezes Zarządu 2020-02-03 GCINVEST - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Urbański Jakub Przewodniczący RN 2014-12-31 -
Kaliciak Wojciech Członek RN 2021-09-20 ABAK - Wiceprzewodniczący RN
Bajorek Jacek Członek RN 2023-03-10 -
Pęczkowski Łukasz Członek RN 2023-03-10 -
Skawiński Jakub Członek RN 2024-01-09 -