2,3700 zł
0,85% 0,0200 zł
Femion Technology SA (FEM)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - FEMTECH

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa, na czele której stoi SMS Kredyt Holding, prowadzi przede wszystkim działalność polegająca na udzielaniu osobom fizycznym pożyczek w kwocie do 10.000 PLN na okres do 48 miesięcy. Produkty dystrybuowane są w oparciu o wymianę komunikatów SMS, stronę internetową, telefon oraz współpracę z biurami kredytowymi z całej Polski (ponad 4.000 punktów). Grupa obsługuje także przedsiębiorców prowadzących punkty świadczące usługę przekazu pieniężnego.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Św. Mikołaja 8-11
Kod: 50-125
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 717789200
Fax: +48 717789205
Internet: www.smskredytholding.pl
Email: smsholding@grupakreos.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Femion Technology SA
Prezes: Olejarz Jarosław
Sektor:
EKD: działalność holdingów finansowych
Liczba akcji: 16 265 272
Zatrudnienie:
  • 0 (2019r.) - spółka
  • 66 (2019r.) - grupa
Audytor: 4Audyt sp. z o.o.
NIP: 8943016705
KRS: 0000377784
EKD: 64,20
Ticker GPW: FEM
ISIN: PLSMSKH00019

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 38 223 389,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 16 265 272 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 589 148
Liczba głosów na WZA: 16 265 272 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,10%
Kapitał akcyjny: 8 132 636,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 589 148
Cena nominalna akcji: 0,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,10%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 34,90%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Tchórzewski Janusz 7 443 015 (45,76%) 7 443 015 (45,76%) 2021-07-26 -
Uchmanowicz Agata 3 146 133 (19,34%) 3 146 133 (19,34%) 2014-07-23 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2010-12-29 200 000
0,50 200 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-08
seria B - BJT SA R.L., AGU SA R.L. 2011-04-14 11 800 000
0,50 12 000 000
6 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-05-11
2011-09-02
seria C - subskrypcja prywatna 2011-04-14 3 000 000
0,50 15 000 000
7 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-02
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-12-10 -110 500
0,50 14 889 500
7 444 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-26
2016-06-01
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2017-02-17 -52 800
0,50 14 836 700
7 418 350,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-21
połączenie z SMS Invest sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2017-06-26

KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z SMS Kredyt Holding SA na Femion Technology SA 2021-04-16

KDPW:
KRS:
GPW:

2021-06-09
seria D - kapitał docelowy 2021-07-08 1 428 572
1 000 000,40
0,50 0,70 16 265 272
8 132 636,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-07-29

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2018-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2017-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2017-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Olejarz Jarosław Prezes Zarządu 2020-02-03 GCINVEST - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Urbański Jakub Przewodniczący RN 2014-12-31 -
Urbańska-Lach Małgorzata Członek RN 2010-12-29 -
Kęcerski Tomasz Członek RN 2013-06-21 -
Lach-Guziak Karolina Członek RN 2014-09-19 -
Kondracki Sebastian Członek RN 2021-04-16 -