0,7300 zł
4,29% 0,0300 zł
Femion Technology SA (FEM)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - FEMTECH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 971 932 1 197 940
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -710 -986 -712 -1 698
Zysk (strata) brutto (tys.) -809 -1 024 -760 -2 826
Zysk (strata) netto (tys.)* -783 -1 003 -752 -2 908
Amortyzacja (tys.) 277 264 262 1 474
EBITDA (tys.) -433 -722 -450 -224
Aktywa (tys.) 20 036 19 344 18 551 50 847
Kapitał własny (tys.)* 115 -898 2 520 -398
Liczba akcji (tys. szt.) 19 598,606 22 330,398 22 330,398 27 580,398
Zysk na akcję (zł) -0,040 -0,045 -0,034 -0,105
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,006 -0,040 0,113 -0,014
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej