2,3700 zł
0,85% 0,0200 zł
Femion Technology SA (FEM)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - FEMTECH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 950 1 681 6 880 580
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -2 584 -2 715 2 077 -1 243
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -3 059 -3 124 1 710 -1 468
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 807 -3 056 1 949 -1 597
Amortyzacja (tys. zł) 42 41 40 40
EBITDA (tys. zł) -2 542 -2 674 2 117 -1 203
Aktywa (tys. zł) 27 602 20 691 15 561 4 265
Kapitał własny (tys. zł)* 5 242 2 227 4 205 2 632
Liczba akcji (tys. szt.) 14 836,700 14 836,700 14 836,700 14 836,700
Zysk na akcję (zł) -0,189 -0,206 0,131 -0,108
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,353 0,150 0,283 0,177
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej