9,2000 zł
2,22% 0,2000 zł
Simteract SA (SMT)

Informacje o spółce - SIMTERACT

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka technologiczna, która specjalizuje się w produkcji gier wideo z gatunku premium indie simulation.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Bohdana Dobrzańskiego 3
Kod: 20-262
Miejscowość: Lublin
Kraj: Polska
Telefon: +48 502900107
Fax:
Internet: www.simteract.com
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Simteract SA
Prezes: Jaśkiewicz Marcin
Sektor: gry
EKD: działalność związana z oprogramowaniem
Liczba akcji: 1 224 000
Zatrudnienie:
  • 31 (2023r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Polska Grupa Audytorska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 9462665230
KRS: 0000847596
EKD: 6201Z
Ticker GPW: SMT
ISIN: PLSMTRC00013

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 11 260 800 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 1 224 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 011 210
Liczba głosów na WZA: 1 224 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,60%
Kapitał akcyjny: 122 400,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 011 210
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,60%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 17,40%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Jaśkiewicz Marcin 390 000 (31,86%) 390 000 (31,86%) 2021-02-09 -
Ociepka Grzegorz 241 500 (19,73%) 241 500 (19,73%) 2023-10-23 -
Leonardo Fund ASI sp. z o.o. 221 000 (18,05%) 221 000 (18,05%) 2022-11-14 -
Oldpara Capital Asi sp. z o.o. 61 210 (5,00%) 61 210 (5,00%) 2024-01-17 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2020-05-06 65 000
1,00 65 000
65 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2021-02-09
2020-06-26
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2020-05-06 37 000
1,00 102 000
102 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2021-02-09
2020-06-26
zmiana wartości nominalnej akcji 2020-09-02
0,10 1 020 000
102 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-12-30
seria C - subskrypcja prywatna 2020-09-02 34 000
34 000,00
0,10 1,00 1 054 000
105 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-12-30
seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2020-09-02 68 000
6 800,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2020-09-02 68 000
6 800,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2020-09-02 170 000
0,10 1 224 000
122 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2021-02-09
2020-12-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Jaśkiewicz Marcin Prezes Zarządu 2020-06-26 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Szydłowski Piotr Członek RN 2021-05-17 -
Majewski Dominik Członek RN 2020-06-26 -
Kalarus Piotr Członek RN 2020-06-26 -
Wylon Marek Członek RN 2020-10-19 -
Gamracy Piotr Członek RN 2020-10-19 VIVID - Prezes Zarządu
Ociepka Grzegorz Członek RN 2022-08-24 -