9,6000 zł
8,47% 0,7500 zł
Simteract SA (SMT)

Wyniki finansowe - SIMTERACT

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 926 1 988 2 057 2 366
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 44 51 68 358
Zysk (strata) brutto (tys.) 13 -61 31 274
Zysk (strata) netto (tys.)* 13 -61 31 245
Amortyzacja (tys.) 128 127 126 127
EBITDA (tys.) 172 178 194 485
Aktywa (tys.) 9 191 9 842 10 283 11 172
Kapitał własny (tys.)* 6 758 6 697 6 728 6 974
Liczba akcji (tys. szt.) 1 224,000 1 224,000 1 224,000 1 224,000
Zysk na akcję (zł) 0,011 -0,049 0,026 0,200
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,521 5,472 5,497 5,697
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej