9,3000 zł
-1,06% -0,1000 zł
Simteract SA (SMT)

Wyniki finansowe - SIMTERACT

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 347 1 922 1 747 2 140
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 108 179 -355 -157
Zysk (strata) brutto (tys.) 108 169 -312 -183
Zysk (strata) netto (tys.)* 108 109 -312 -183
Amortyzacja (tys.) 35 38 45 48
EBITDA (tys.) 143 217 -310 -109
Aktywa (tys.) 7 481 8 240 7 746 7 551
Kapitał własny (tys.)* 6 534 6 631 6 318 6 136
Liczba akcji (tys. szt.) 1 224,000 1 224,000 1 224,000 1 224,000
Zysk na akcję (zł) 0,089 0,089 -0,255 -0,149
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,338 5,417 5,162 5,013
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej