pb.pl
86,2000 zł
-0,92% -0,8000 zł
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA (SKA)

Informacje o spółce - SNIEZKA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa to jeden z czołowych producentów farb, lakierów i szpachli w Polsce, na Węgrzech, Białorusi i Ukrainie. Zlokalizowane w tych krajach 4 zakłady produkcyjne wytwarzają rocznie około 190 mln kg różnego rodzaju wyrobów chemii budowlanej, które są sprzedawane na 15 rynkach zagranicznych.

Dane teleadresowe

Ulica: Al. Jana Pawła II 23
Kod: 00-854
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 14 6811111
Fax: +48 14 6822222
Internet: www.sniezka-sa.pl
Email: sekretariat@sniezka.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Śnieżka SA
Prezes: Mikrut Piotr
Sektor: materiały budowlane
EKD: Produkcja farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, szpachli.
Liczba akcji: 12 617 778
Zatrudnienie:
  • 793 (2019r.) - spółka
  • 1 377 (2019r.) - grupa
Audytor: PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt sp.k.
NIP: 8181433438
KRS: 0000060537
EKD: 20,30
Ticker GPW: SKA
ISIN: PLSNZKA00033

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 087 652 463,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 12 617 778 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 933 232
Liczba głosów na WZA: 14 617 778 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,64%
Kapitał akcyjny: 12 617 778,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 266 568
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,89%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 13,36%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Pater Jerzy z PPHU Elżbieta i Jerzy Pater sp. z o.o. 2 541 667 (20,14%) 3 208 335 (21,94%) 2007-06-04 -
Cymbor Stanisław z PPHU Iwona i Stanisław Cymbor sp. z o.o. 2 541 667 (20,14%) 3 208 335 (21,94%) 2007-06-04 -
Mikrut Piotr ZWZ 1 870 833 (14,83%) 1 870 833 (12,80%) 2021-04-29 -
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 461 568 (11,58%) 1 461 568 (9,99%) 2018-12-31 ABG, NFT, PEP, DCR, ALR, ASE, BDX, ECH, ELT, FTE, FMF, FRO, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, RMK, SNK, SON, TAR, KGN, ADV, UNI, PKP, LVC, ACP, PEO, ING, HRS, CIE, CAR, CCC, GTC, DVL, ERB, WWL, PKN, AMB, ABS, DOM, ABE, WPL, PHN, AMC, ARH, PKO, KTY, MIL, APT, AML, KRU,
Mikrut Rafał ZWZ 1 337 497 (10,60%) 1 337 497 (9,15%) 2019-04-26 -
NN OFE ZWZ 1 180 000 (9,35%) 1 180 000 (8,07%) 2020-06-15 NFT, CDC, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, ATD, CMP, ENT, FTE, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, NWG, 08N, RDL, SNK, TAR, TIM, ZMT, ZEP, APR, SGN, BBD, ATT, TPE, ECH, MDG, HRS, ALR, ACP, PKP, BKM, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, DVL, PBX, SLV, PSW, LTX, SPL, ART, POZ, SWG, DAT, BFT, ACG, RON, ERB, MBR, CCC, PZU, MNC, KGL, WWL, FRO, PKN, OAT, PEO, MBK, CMR, ABE, VRG, QRS, NET, AGO, AML, AMC, EAT, MAB, PKO, TRN, KTY, RVU, MIL, LTS, KRU, BDX, ATG, MCR, VRC,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
konwersja obligacji zamiennych akcje serii C 125 000
16 025 000
16 025 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-09-19
seria A - akcje założycielskie 1998-01-16 1 000
100 000,00
100,00 100,00 1 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-02-17
seria B - prawo poboru 1998-03-23 99 000
9 900 000,00
100,00 100,00 100 000
10 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-05-06
seria C - za obligacje zamienne główni odbiorcy 2003-05-09 17 625
100,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-11-19

umorzenie akcji seria B 2003-05-27 -95 000
100,00 5 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-08-01
seria D - subskrypcja prywatna 2003-05-27 95 000
100,00 100 000
10 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-10-19
2003-08-01
seria C - za obligacje zamienne 2003-07-09 1 250
100,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-11-19

split 1:100 2003-09-29
1,00 10 000 000
10 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-10-23
2003-12-31
seria E - prawo poboru 100:21 2003-09-29 2 100 000
2 100 000,00
1,00 1,00 12 100 000
12 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-11-19
2003-12-23
2003-12-31
seria F - subskrypcja publiczna 2003-09-29 2 100 000
46 200 000,00
1,00 22,00 14 200 000
14 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-11-19
2003-12-23
2003-12-31
konwersja obligacji zamiennych akcje serii C 2006-04-26 1 150 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


konwersja obligacji zamiennych akcje serii C 2006-05-05 237 500
1,00 15 587 500
15 587 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-04-24

2006-12-15
konwersja obligacji zamiennych akcje serii C 2006-05-15 187 500
1,00 15 775 000
15 775 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-24

konwersja obligacji zamiennych akcje serii C 2006-05-16 125 000
1,00 15 900 000
15 900 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-24
2006-06-20
umorzenie akcji seria D 2007-06-28 -2 175 000
1,00 13 850 000
13 850 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-07-26
umorzenie akcji seria C i F 2009-06-25 -296 413
1,00 13 553 587
13 553 587,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-09-23
2009-08-20
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii F 2010-06-21 -2 911
1,00 13 550 676
13 550 676,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-08-27
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii F 2013-06-03 -932 898
1,00 12 617 778
12 617 778,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-18
połączenie z IP Solutions sp. z o.o. i FFiLP Proximal sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2013-11-14

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-23

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-05-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,60 zł
2021-05-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,60 zł
2020-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,60 zł
2020-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,60 zł
2019-05-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,60 zł
2019-05-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,60 zł
2018-06-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,20 zł
2018-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,20 zł
2017-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,20 zł
2017-06-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,20 zł
2016-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,15 zł
2016-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,15 zł
2015-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,10 zł
2015-06-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,10 zł
2014-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2014-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2013-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2013-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2012-07-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,35 zł
2012-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,35 zł
2011-07-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,70 zł
2011-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,70 zł
2010-07-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,60 zł
2010-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,60 zł
2009-09-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,35 zł
2009-08-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,35 zł
2008-08-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,10 zł
2008-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,10 zł
2007-09-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2007-08-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2006-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2006-03-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2005-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,42 zł
2005-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,42 zł
2004-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2004-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2004-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2004-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Mikrut Piotr Prezes Zarządu 2004-03-31 -
Waśko Witold Wiceprezes Zarządu / Dyrektor ds. Ekonomicznych 2005-04-01 -
Wróbel-Lipa Joanna Wiceprezes Zarządu 2011-05-06 -
Czerwiec Zdzisław Członek Zarządu 2021-02-26 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Cymbor Stanisław Przewodniczący RN 2014-06-02 -
Pater Jerzy Wiceprzewodniczący RN 2003-11-30 -
Wojdyła Jarosław Sekretarz RN 2018-05-25 -
Łapiński Zbigniew Członek RN 2004-06-21 ANWIM - Członek Zarządu
COGNOR - Sekretarz RN
ZLOMREX - Członek RN
Orłowski Dariusz Członek RN 2011-06-17 WAWEL - Prezes Zarządu
AILLERON - Członek RN
Mikrut Rafał Członek RN 2018-05-25 -