98,5000 zł
-0,71% -0,7000 zł
Asseco Poland SA (ACP)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ASSECOPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 937 800 3 483 000 3 339 100 3 451 900
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 299 400 362 500 323 000 349 000
Zysk (strata) brutto (tys.) 263 100 318 900 297 900 342 000
Zysk (strata) netto (tys.)* 90 900 134 200 102 400 139 400
Amortyzacja (tys.) 177 500 186 100 174 800 186 700
EBITDA (tys.) 476 900 548 600 497 800 535 700
Aktywa (tys.) 15 274 200 16 704 500 16 859 500 16 747 900
Kapitał własny (tys.)* 5 844 500 6 044 400 6 193 100 5 992 900
Liczba akcji (tys. szt.) 83 000,303 83 000,303 83 000,303 83 000,303
Zysk na akcję (zł) 1,095 1,617 1,234 1,680
Wartość księgowa na akcję (zł) 70,415 72,824 74,615 72,203
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej