2,4200 zł
3,42% 0,0800 zł
SPACE FOX GAMES S.A. (FOX)

Informacje o spółce - SPACEFOX

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Niezależne studio deweloperskie prowadzące działalność w segmencie produkcji gier i programowania.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Leonida Teligi 5/8
Kod: 02-777
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon:
Fax:
Internet: www.spacefoxgames.com
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Space Fox Games SA
Prezes: Korulski, Aleksander Tomasz
Sektor:
EKD: działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Liczba akcji: 1 001 000
Zatrudnienie:
  • 11 (2023r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor:
NIP: 7010431076
KRS: 0000998657
EKD: 5821Z
Ticker GPW: FOX
ISIN: PLSPFXG00014

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 2 422 420 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 1 001 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 602 000
Liczba głosów na WZA: 1 001 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,13%
Kapitał akcyjny: 100 100,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 602 000
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,13%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 39,87%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Korulski, Aleksander Tomasz 434 000 (43,35%) 434 000 (43,35%) 2023-10-23 -
Kadyszewska, Joanna Anna 98 000 (9,79%) 98 000 (9,79%) 2023-10-23 -
Szejk Capital Asi SA 70 000 (6,99%) 70 000 (6,99%) 2023-10-23 QNA,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2022-09-22 1 001 000
0,10 1 001 000
100 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2023-10-23
2022-11-02

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Korulski, Aleksander Tomasz Prezes Zarządu 2022-11-02 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kuliński Szymon Członek RN 2022-11-02 -
Selmaj, Piotr Stanisław Członek RN 2022-11-02 -
Pacek Justyna Członek RN 2022-11-02 -
Haniewicz, Szymon Piotr Członek RN 2022-11-02 -
Kadyszewska, Joanna Anna Członek RN 2024-03-15 -