2,3600 zł
-2,48% -0,0600 zł
SPACE FOX GAMES S.A. (FOX)

Wyniki finansowe - SPACEFOX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 451 495 392 375
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 69 50 -72 -191
Zysk (strata) brutto (tys.) 58 41 -72 -239
Zysk (strata) netto (tys.)* 59 41 -72 -237
Amortyzacja (tys.) 14 14 14 14
EBITDA (tys.) 83 64 -58 -177
Aktywa (tys.) 3 728 3 417 3 791 3 576
Kapitał własny (tys.)* 2 511 2 350 2 278 2 041
Liczba akcji (tys. szt.) 1 001,000 1 001,000 1 001,000 1 001,000
Zysk na akcję (zł) 0,059 0,041 -0,072 -0,237
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,508 2,348 2,276 2,039
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej