8,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Columbus Energy SA (CLC)

Informacje o spółce - COLUMBUS

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka działa w branży energii odnawialnej (fotowoltaika). Strategia zakłada wprowadzenie do oferty nowego produktu – sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach oferty „Abonament na słońce” (klienci podpisują umowę długoterminowej sukcesywnej płatności miesięcznej za instalację i montaż na ich domu. Spółka planuje sprzedać i zamontować w 5 lat ponad 50 000 instalacji o łącznej mocy ponad 200 000 kWp.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Jasnogórska 9
Kod: 31-358
Miejscowość: Kraków
Kraj: Polska
Telefon: +48 12 3073096
Fax: +48 12 3113313
Internet: http://www.columbusenergy.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
NEXITY 999 000 9,99%
SAULETECH 17 280 021 20,85%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Columbus Energy SA
Prezes: Zieliński Dawid
Sektor:
EKD: pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Liczba akcji: 68 773 650
Zatrudnienie:
  • 510 (2022r.) - spółka
  • 804 (2022r.) - grupa
Audytor: KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 9492163154
KRS: 0000373608
EKD: 64,99
Ticker GPW: CLC
ISIN: PLSTIGR00012

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 556 378 828,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 68 773 650 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 54 117 417
Liczba głosów na WZA: 68 773 650 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 78,68%
Kapitał akcyjny: 129 982 198,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 54 117 417
Cena nominalna akcji: 1,89 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 78,68%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 21,32%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Zieliński Dawid bezpośrednio i pośrednio przez Gemstone ASI SA i KPM Invest sp. z o.o., NWZ 34 325 843 (49,91%) 34 325 843 (49,91%) 2022-12-01 NXG,
Kurczewski Piotr w porozumieniu 13 882 238 (20,18%) 13 882 238 (20,18%) 2021-07-13 -
Sobieski Marek bezpośrednio, wraz z Małgorzatą Lal-Sobieską, Marcinem Sobieskim i Maciejem Sobieskim 5 909 336 (8,59%) 5 909 336 (8,59%) 2023-02-27 OUT, AIN, RBS, MDP, SFK, JRH,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria E 9 500 000
1,89 68 773 650
129 982 198,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-07-13
seria A - Piotr Rurarz, Łukasz Maletz 2010-11-04 10 000 000
10 000 000,00
1,00 1,00 10 000 000
10 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-20
seria B - Piotr Rurarz, Łukasz Maletz 2010-11-04 5 002 400
5 002 400,00
1,00 1,00 15 002 400
15 002 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-20
seria D - subskrypcja prywatna nie doszła do skutku 2010-12-22 1 000 000
1 000 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 2011-11-14 1 000 000
1 000 000,00
1,00 1,00 16 002 400
16 002 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-10
zmiana firmy z STI Group SA na Columbus Capital SA 2014-01-29

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-28
seria D - subskrypcja prywatna 2014-08-27 700 000
700 000,00
1,00 1,00 16 702 400
16 702 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-21
zmiana firmy z Columbus Capital SA na Columbus Energy SA 2016-01-04

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-18
renominacja akcji 2016-01-04
0,27 269 865 846
72 863 778,42
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-18
seria E - połączeniowa: akcjonariusze Columbus Energy SA 2016-01-04 253 163 446
0,27 269 865 846
72 863 778,42
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-18
seria F - subskrypcja prywatna 2016-06-30 13 493 293
3 643 189,11
0,27 0,27 283 359 139
76 506 967,53
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-02-01
seria G - subskrypcja publiczna odstąpienie od emisji 2017-10-18 60 000 000
0,27
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 7:1 2018-05-08
1,89 40 479 877
76 506 967,53
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-28
seria E - kapitał docelowy 2021-02-10 9 500 000
17 955 000,00
1,89 1,89
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja prywatna 2021-02-10 3 997 356
7 555 002,84
1,89 1,89
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-03-05
seria C - subskrypcja prywatna 2021-02-10 10 989 010
29 999 997,30
1,89 2,73
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-03-05
seria D - subskrypcja prywatna 2021-02-10 3 807 407
7 195 999,23
1,89 1,89 59 273 650
112 027 198,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-03-05

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-11-23 Split 7:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Zieliński Dawid Prezes Zarządu 2016-01-04 SAULETEC - Członek RN
Gondek Michał Wiceprezes Zarządu 2022-08-01 SAULETEC - Członek RN
Kowalczyk-Tomerski Dariusz Wiceprezes Zarządu 2022-09-05 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Dobraszkiewicz Marcin Członek RN 2021-02-10 -
Bochowicz Michał Członek RN 2021-12-13 -
Zawadzki Krzysztof Członek RN 2022-12-01 EONET - Członek RN