8,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Columbus Energy SA (CLC)

Wyniki finansowe - COLUMBUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 210 992 225 186 94 435 143 637
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -29 831 -7 971 -36 620 -7 147
Zysk (strata) brutto (tys.) -35 270 -14 423 -43 436 -19 878
Zysk (strata) netto (tys.)* -31 113 -14 169 -41 650 -22 393
Amortyzacja (tys.) 4 958 3 958 5 063 6 323
EBITDA (tys.) -24 873 -4 013 -31 557 -824
Aktywa (tys.) 815 193 948 111 917 133 958 185
Kapitał własny (tys.)* 131 036 130 212 75 216 52 791
Liczba akcji (tys. szt.) 68 773,650 68 773,650 68 773,650 68 773,650
Zysk na akcję (zł) -0,452 -0,206 -0,606 -0,326
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,905 1,893 1,094 0,768
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej