207,0000 zł
-0,96% -2,0000 zł
Stalprodukt SA (STP)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - STALPROD

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa jest wiodącym producentem i eksporterem wysoko przetworzonych wyrobów ze stali: blach elektrotechnicznych transformatorowych, kształtowników giętych na zimno, barier drogowych i rdzeni toroidalnych. Spółka posiada też własną, rozwiniętą sieć dystrybucji wyrobów hutniczych (składy handlowe i biura w kilkunastu miastach na terenie Polski).

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Wygoda 69
Kod: 32-700
Miejscowość: Bochnia
Kraj: Polska
Telefon: +48 14 6151000
Fax:
Internet: www.stalprodukt.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Stalprodukt SA
Prezes: Janeczek Piotr
Sektor: hutnictwo żelaza i stali
EKD: produkcja metali walcowanie na zimno
Liczba akcji: 5 399 598
Zatrudnienie:
  • 1 334 (2022r.) - spółka
  • 5 093 (2022r.) - grupa
Audytor: KPW Audyt sp. z o.o.
NIP: 8680000775
KRS: 0000055209
EKD: 24,32
Ticker GPW: STP
ISIN: PLSTLPD00017

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 117 716 786 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 5 399 598 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 518 898
Liczba głosów na WZA: 11 537 990 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64,43%
Kapitał akcyjny: 10 799 196,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 081 186
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 69,66%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 35,57%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
STP Investment SA bezpośrednio, wraz z F&R Finanse sp. z o.o. 1 573 126 (28,81%) 4 419 498 (38,10%) 2020-09-29 -
ArcelorMittal Sourcing 1 066 100 (19,52%) 1 066 100 (9,19%) 2016-11-21 -
Stalprodukt Profil SA 579 652 (10,61%) 1 095 488 (9,44%) 2020-06-15 -
Fcase sp. z o.o. sp.k. bezpośrednio, wraz z Fabios SA 300 020 (5,49%) 1 500 100 (12,93%) 2023-07-01 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1991-04-26 13 000
260 000,00
20,00 20,00 13 000
260 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-02-20
1991-07-03
seria B - prawo poboru (uprz.) 1993-06-18 52 000
1 071 200,00
20,00 20,60 65 000
1 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-02-20
1993-11-16
seria C - prawo poboru 1994-05-21 78 000
1 560 000,00
20,00 20,00 221 000
4 420 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-02-20
1994-10-20
1997-08-06
seria D - prawo poboru 1994-05-21 78 000
2 340 000,00
20,00 30,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-02-20
1994-10-20
1997-08-06
seria F - prawo poboru 1996-06-28 1 105 000
8 840 000,00
2,00 8,00 5 525 000
11 050 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-02-20
1996-12-17
1997-08-06
seria E - prawo poboru (uprz.) 1996-06-28 2 210 000
4 420 000,00
2,00 2,00 4 420 000
8 840 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-02-20
1996-09-30
split 1:10 1996-06-28
2,00 2 210 000
4 420 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-09-30
seria G - subskrypcja publiczna 1996-11-29 1 200 000
30 000 000,00
2,00 25,00 6 725 000
13 450 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-02-20
1997-05-13
1997-08-06
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2016-06-20 -1 144 733
2,00 5 580 267
11 160 534,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-28
obniżenie kapitału umorzenie akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, serii B, imiennych serii A, B i E 2023-06-27 -180 669
2,00 5 399 598
10 799 196,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-09-28

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-07-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 15,00 zł
2023-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 15,00 zł
2022-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 12,00 zł
2022-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 12,00 zł
2021-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,00 zł
2021-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,00 zł
2019-07-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2019-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2018-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2018-07-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2017-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2017-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2016-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2016-09-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2015-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2015-09-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2014-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2014-09-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2013-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2013-09-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2011-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2011-09-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2010-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 8,00 zł
2010-09-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 8,00 zł
2009-09-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 8,00 zł
2009-09-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 8,00 zł
2008-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 12,00 zł
2008-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 12,00 zł
2007-09-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 10,00 zł
2007-09-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 10,00 zł
2006-08-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2006-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2005-08-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,50 zł
2005-07-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,50 zł
2004-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
2004-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
2004-07-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
2004-07-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
2003-10-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2003-10-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2003-07-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2003-07-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2001-09-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2001-09-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2001-07-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2001-07-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2000-07-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2000-07-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2000-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2000-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Janeczek Piotr Prezes Zarządu 2004-06-25 -
Mentel Łukasz Członek Zarządu 2016-07-28 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kurnik Stanisław Przewodniczący RN 2020-06-15 -
Janeczek Magdalena Sekretarz RN 2020-01-01 -
Sierpińska-Sawicz, Agata Członek RN 2017-10-19 -
Talarek Romuald Członek RN 2017-11-30 -