pb.pl
121,2000 zł
2,71% 3,2000 zł
Stalprodukt SA (STP)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - STALPROD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 956 522 993 230 961 222 905 805
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 68 855 63 589 50 457 21 685
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 59 524 65 473 47 010 30 051
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 40 989 48 314 32 928 20 314
Amortyzacja (tys. zł) 40 330 41 497 42 031 42 550
EBITDA (tys. zł) 109 185 105 086 92 488 64 235
Aktywa (tys. zł) 4 437 430 4 396 660 4 284 000 4 338 860
Kapitał własny (tys. zł)* 2 469 291 2 489 525 2 596 710 2 650 491
Liczba akcji (tys. szt.) 5 580,267 5 580,267 5 580,267 5 580,267
Zysk na akcję (zł) 7,345 8,658 5,901 3,640
Wartość księgowa na akcję (zł) 442,504 446,130 465,338 474,976
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej