207,0000 zł
-0,96% -2,0000 zł
Stalprodukt SA (STP)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - STALPROD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 404 606 1 298 124 1 246 823 1 065 237
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 55 317 138 237 -4 120 4 112
Zysk (strata) brutto (tys.) 43 058 137 767 -2 727 17 851
Zysk (strata) netto (tys.)* 32 945 112 536 -28 954 13 576
Amortyzacja (tys.) 45 535 45 503 45 342 45 534
EBITDA (tys.) 100 852 183 740 41 222 49 646
Aktywa (tys.) 5 181 355 5 306 730 5 137 602 5 062 619
Kapitał własny (tys.)* 3 722 684 3 857 824 3 727 876 3 742 982
Liczba akcji (tys. szt.) 5 580,267 5 580,267 5 580,267 5 399,598
Zysk na akcję (zł) 5,904 20,167 -5,189 2,514
Wartość księgowa na akcję (zł) 667,116 691,333 668,046 693,196
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej