Informacje o spółce - STAPORKOW

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Specjalizuje się w produkcji urządzeń dla: energetyki cieplnej i zawodowej, cukrowni, cementowni, hut i odlewni oraz budownictwa. Wykonuje i dostarcza konstrukcje stalowe. Jest pionierem w dostawach urządzeń do linii podawania, rozdrabniania i spalania słomy jak również technologii do współspalania biomasy z miałem węglowym.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Górnicza 3
Kod: 26-220
Miejscowość: Stąporków
Kraj: Polska
Telefon: +48 41 3741016
Fax: +48 41 3741712
Internet: www.zuk.com.pl
Email: zuk@zuk.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: ZUK Stąporków SA
Prezes: Jędrzejczak Sławomir
Sektor:
EKD: produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Liczba akcji: 6 503 790
Zatrudnienie:
  • 171 (2021r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek sp. z o.o.
NIP: 6580001142
KRS: 0000081300
EKD: 2511Z
Ticker GPW: ZUK
ISIN: PLSTPRK00019

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 27 641 107,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 6 503 790 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 744 703
Liczba głosów na WZA: 6 503 790 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,93%
Kapitał akcyjny: 2 211 288,94 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 744 703
Cena nominalna akcji: 0,34 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,93%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 27,07%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Altus SA poprzez FRAM FIZ, ZWZ 2 188 592 (33,65%) 2 188 592 (33,65%) 2022-06-29 -
Pargieła, Stanisław Juliusz ZWZ 721 896 (11,09%) 721 896 (11,09%) 2020-10-02 -
Pargieła, Andrzej Piotr 689 423 (10,60%) 689 423 (10,60%) 2017-08-30 BTX,
Mączyński Artur 636 896 (9,79%) 636 896 (9,79%) 2017-08-30 BTX,
Pasturczak, Lech Jan 507 896 (7,80%) 507 896 (7,80%) 2020-01-29 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A 435 500
3,25 435 500
1 415 375,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-05

seria B - subskrypcja publiczna 400 000
12 000 000,00
0,34 30,00 4 503 790
1 531 288,60
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-05
2007-08-31
2007-09-17
umorzenie akcji bez obniżenia kapitału 2000-04-11 -14 564
3,25 420 936
1 415 375,00
KDPW:
KRS:
GPW:


renominacja akcji 2006-03-13
3,36 420 936
1 415 375,00
KDPW:
KRS:
GPW:


umorzenie akcji 2006-04-19 -10 557
3,36 410 379
1 378 873,44
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-09-27
renominacja akcji 2007-02-20
3,40 410 379
1 395 288,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-20
split 1:10 2007-02-20
0,34 4 103 790
1 395 288,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-20
2007-08-03
seria C - subskrypcja prywatna 2017-03-28 2 000 000
6 000 000,00
0,34 3,00 6 503 790
2 211 288,94
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-08-24

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2013-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2013-08-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2012-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2012-08-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2009-08-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2009-08-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2008-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2008-06-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Jędrzejczak Sławomir Prezes Zarządu 2021-03-15 -
Wiśniewski Błażej Członek Zarządu 2022-03-15 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Mączyński Artur Wiceprzewodniczący RN 2007-02-20 BETOMAX - Wiceprzewodniczący RN
Pargieła, Andrzej Piotr Sekretarz RN 2007-02-20 BETOMAX - Sekretarz RN
Mania Michał Członek RN 2020-06-24 -
Pasturczak, Lech Jan Członek RN 2018-04-27 BETOMAX - Wiceprzewodniczący RN
Mania, Rafał Tomasz Członek RN 2018-05-29 -