Wyniki finansowe - STAPORKOW

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 12 962 12 046 14 993 18 766
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 289 -454 1 777 3 257
Zysk (strata) brutto (tys.) 330 -783 1 908 2 985
Zysk (strata) netto (tys.)* 330 -826 1 908 2 224
Amortyzacja (tys.) 429 413 291 326
EBITDA (tys.) 718 -41 2 068 3 583
Aktywa (tys.) 40 026 38 509 45 961 50 604
Kapitał własny (tys.)* 16 221 14 982 16 890 19 114
Liczba akcji (tys. szt.) 6 503,791 6 503,791 6 503,791 6 503,791
Zysk na akcję (zł) 0,051 -0,127 0,293 0,342
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,494 2,304 2,597 2,939
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej