1,0200 zł
4,08% 0,0400 zł
Centurion Finance S.A. (CTF)

Informacje o spółce - CENTURION

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka inwestycyjna koncentrującą swoją działalność w segmencie private equity i venture capital w Polsce oraz poza granicami kraju. Inwestuje w: podmioty we wczesnym stadium rozwoju, gdzie przez zainwestowanie środków pieniężnych, można zwiększyć dynamikę ich rozwoju; podmioty skrajnie przecenione, z wycenami znacznie odbiegającymi od wyceny księgowej i godziwej; podmioty mogące stać się celami przejęć lub uczestnikami połączeń. Głównym obszarem zainteresowań są branże i sektory związane z: energetyką, alternatywnymi źródłami energii, IT, usługami mobilnymi oraz nowymi technologiami, wierzytelnościami i faktoringiem.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Aleksandra Zająca 22
Kod: 40-749
Miejscowość: Katowice
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 7439134
Fax: +48 32 7003158
Internet: www.centurionsa.pl
Email: kontakt@centurionsa.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
MILISYS 251 911 11,45%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Centurion Finance ASI SA
Prezes: Boszko Bartosz
Sektor:
EKD: pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Liczba akcji: 87 079 287
Zatrudnienie:
  • 0 (2021r.) - spółka
  • 0 (2017r.) - grupa
Audytor: Biuro Obrachunkowe Wylegała Teresa
NIP: 8943023131
KRS: 0000396580
EKD: 7022Z
Ticker GPW: CTF
ISIN: PLSTRGM00014

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 88 820 872,74 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 87 079 287 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 61 775 270
Liczba głosów na WZA: 87 079 287 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70,94%
Kapitał akcyjny: 8 707 928,70 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 61 775 270
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70,94%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 29,06%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Boszko Joanna 61 775 270 (70,94%) 61 775 270 (70,94%) 2017-03-31 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2011-04-20 1 600 000
0,10 1 600 000
160 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-23
seria B - Venture IncubatorSA, Patryk Cebula 2011-05-19 3 000 000
300 000,00
0,10 0,10 4 600 000
460 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-23
seria C - subskrypcja prywatna 2011-10-13 500 000
300 000,00
0,10 0,60 5 100 000
510 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-19
seria D - prawo poboru 1:1 emisja nie doszła do skutku 2013-04-10 5 100 000
510 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z SterGames SA na Centurion Finance SA 2013-04-10

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-06
seria E - subskrypcja prywatna 2013-09-23 30 000 000
3 000 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - prawo poboru 1:19 2015-07-01 81 979 287
8 197 928,70
0,10 0,10 87 079 287
8 707 928,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-01-19
zmiana firmy z Centurion Finance SA na Centurion Finance ASI SA 2019-06-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-10-28
seria E - subskrypcja prywatna 2022-06-27 65 309 465
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-08-03 Prawo poboru 1:19
2014-06-30 Prawo poboru 1:18
2013-04-22 Prawo poboru 1:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Boszko Bartosz Prezes Zarządu 2020-11-10 -
Ochman Łukasz Wiceprezes Zarządu 2020-11-10 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Hajdukiewicz Michał Wiceprzewodniczący RN 2020-09-04 -
Darmoń Justyna Członek RN 2013-04-10 -
Gil Aleksander Członek RN 2016-06-30 -
Szustkiewicz Grzegorz Członek RN 2020-11-10 -
Barczyk Krzysztof Członek RN 2022-06-27 LABOCANN - Członek RN