1,0200 zł
4,08% 0,0400 zł
Centurion Finance S.A. (CTF)

Wyniki finansowe - CENTURION

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 IV Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 443 195 480 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -285 -150 128 0
Zysk (strata) brutto (tys.) -392 -532 -289 0
Zysk (strata) netto (tys.)* -392 -532 -289 0
Amortyzacja (tys.) 209 207 128 0
EBITDA (tys.) -76 57 256 0
Aktywa (tys.) 9 313 8 640 8 869 7 265
Kapitał własny (tys.)* 7 047 6 020 6 059 6 796
Liczba akcji (tys. szt.) 87 079,287 87 079,287 87 079,287 87 079,287
Zysk na akcję (zł) -0,005 -0,006 -0,003 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,081 0,069 0,070 0,078
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej