pb.pl
29,7000 zł
-1,66% -0,5000 zł
SUNEX SA (SNX)

Wyniki finansowe - SUNEX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 9 928 6 649 6 061 10 609
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 089 292 -156 1 335
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 897 285 -314 1 232
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 673 150 -351 1 196
Amortyzacja (tys. zł) 251 259 286 311
EBITDA (tys. zł) 1 340 551 130 1 646
Aktywa (tys. zł) 40 455 41 032 41 032 40 756
Kapitał własny (tys. zł)* 19 104 19 443 18 903 20 288
Liczba akcji (tys. szt.) 4 058,307 4 058,307 4 058,307 4 058,307
Zysk na akcję (zł) 0,166 0,037 -0,086 0,295
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,707 4,791 4,658 4,999
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej