pb.pl
11,6000 zł
-0,85% -0,1000 zł
Suwary SA (SUW)

Informacje o spółce - SUWARY

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka zajmuje się produkcją artykułów z tworzyw sztucznych. Jest wiodącym w Polsce producentem opakowań (butelki, kanistry) oraz akcesoriów samochodów (trójkąty ostrzegawcze, apteczki samochodowe, gaśnice).

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Piotra Skargi 45/47
Kod: 95-200
Miejscowość: Pabianice
Kraj: Polska
Telefon: +48 42 2252205
Fax: +48 42 2145331
Internet: www.suwary.com.pl
Email: office@suwary.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Suwary SA
Prezes: Kuskowski, Walter Tymon
Sektor: tworzywa sztuczne
EKD: produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
Liczba akcji: 4 615 070
Zatrudnienie:
  • 301 (2018r.) - spółka
  • 384 (2018r.) - grupa
Audytor: 4 Audyt sp. z o.o.
NIP: 7311007350
KRS: 0000200472
EKD: 22,22
Ticker GPW: SUW
ISIN: PLSUWAR00014

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 53 534 812 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 4 615 070 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 007 593
Liczba głosów na WZA: 4 615 070 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,84%
Kapitał akcyjny: 9 230 140,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 007 593
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,84%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 13,16%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kuskowski, Walter Tymon poprzez Amhil Europa sp. z o.o., Wentworth Tech sp. z o.o., Savtec sp. z o.o. 3 039 777 (65,87%) 3 039 777 (65,87%) 2016-04-15 -
Rascheva Maria wraz z Sungai PE Holdings Ltd. 967 816 (20,97%) 967 816 (20,97%) 2014-05-29 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1995-06-29 419 552
10,00 419 552
4 195 520,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-04-30
1995-09-01
1999-02-26
seria B - prawo poboru 1997-10-11 419 552
4 195 520,00
10,00 10,00 839 104
8 391 040,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-04-30
1998-01-22
1998-10-14
połączenie z Suwary-Packing sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2005-06-30 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-09-27
split 1:5 2011-02-15 0
0,00
2,00 0,00 4 195 520
8 391 040,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-24
2011-04-26
seria C - subskrypcja prywatna 2011-03-24 419 550
0,00
2,00 0,00 4 615 070
9 230 140,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-28
2011-06-08
połączenie z Suwary Development sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2019-12-19 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-02-18

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2011-04-26 Split 1:5
2006-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,65 zł
2006-08-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,65 zł
2003-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2003-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2000-09-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2000-09-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2000-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2000-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
1999-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,13 zł
1999-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,13 zł
1999-07-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,13 zł
1999-07-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,13 zł
1999-02-26 Asymilacja akcji seria A

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kuskowski, Walter Tymon Prezes Zarządu 2010-03-04 -
Gielnik Wojciech Wiceprezes Zarządu 2017-12-14 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Powada Paweł Przewodniczący RN 2011-07-11 -
Eggink Raimondo Wiceprzewodniczący RN 2015-03-09 KOGENER - Członek RN
PRIMECAR - Członek RN
SYGNITY - Członek RN
SKARBIEC - Członek RN
Barclay, Jeffrey D. Członek RN 2011-06-15 -
Babington Richard Członek RN 2013-03-28 -
Manzelov Petre Członek RN 2015-10-16 -