31,0000 zł
-3,12% -1,0000 zł
Suwary SA (SUW)

Informacje o spółce - SUWARY

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka zajmuje się produkcją artykułów z tworzyw sztucznych. Jest wiodącym w Polsce producentem opakowań (butelki, kanistry) oraz akcesoriów samochodów (trójkąty ostrzegawcze, apteczki samochodowe, gaśnice).

Dane teleadresowe

Ulica: ul. ks. Piotra Skargi 45/47
Kod: 95-200
Miejscowość: Pabianice
Kraj: Zagranica
Telefon: +48 42 2252205
Fax: +48 42 2145331
Internet: www.suwary.com.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Suwary SA
Prezes: Głażewski Dariusz
Sektor: tworzywa sztuczne
EKD: produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
Liczba akcji: 4 615 070
Zatrudnienie:
  • 215 (2022r.) - spółka
  • 268 (2022r.) - grupa
Audytor: 4Audyt sp. z o.o.
NIP: 7311007350
KRS: 0000200472
EKD: 22,22
Ticker GPW: SUW
ISIN: PLSUWAR00014

Pozostałe spółki z sektora

ERG

Pozostałe spółki z branży

ERG

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 143 067 170 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 4 615 070 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 615 070
Liczba głosów na WZA: 4 615 070 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 9 230 140,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 615 070
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1995-06-29 419 552
10,00 419 552
4 195 520,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-04-30
1995-09-01
1999-02-26
seria B - prawo poboru 1997-10-11 419 552
4 195 520,00
10,00 10,00 839 104
8 391 040,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-04-30
1998-01-22
1998-10-14
połączenie z Suwary-Packing sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2005-06-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2005-09-27
split 1:5 2011-02-15
2,00 4 195 520
8 391 040,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-24
2011-04-26
seria C - subskrypcja prywatna 2011-03-24 419 550
2,00 4 615 070
9 230 140,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-28
2011-06-08
połączenie z Suwary Development sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2019-12-19

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-02-18
połączenie z Suwary Tech sp.z o.o. bez podwyższania kapitału 2020-05-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-06-30
wycofanie akcji z obrotu 2023-05-10

KDPW:
KRS:
GPW:

2023-09-08
2023-09-08

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-04-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,15 zł
2022-04-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,15 zł
2021-06-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,62 zł
2021-04-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,63 zł
2021-04-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,63 zł
2021-04-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,62 zł
2011-04-26 Split 1:5
2006-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,65 zł
2006-08-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,65 zł
2003-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2003-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2000-09-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2000-09-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2000-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2000-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
1999-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,13 zł
1999-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,13 zł
1999-07-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,13 zł
1999-07-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,13 zł
1999-02-26 Asymilacja akcji seria A

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Głażewski Dariusz Prezes Zarządu 2023-05-01 PLASTBOX - Przewodniczący RN
Witczak Jarosław Wiceprezes Zarządu 2022-12-28 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kuskowski, Walter Tymon Członek RN 2022-12-19 -
Mayer Natalia Członek RN 2022-12-19 -
Stępień Bartłomiej Członek RN 2022-12-19 TRANSPOL - Członek RN
Yashchenko Yuliia Członek RN 2023-05-10 PLASTBOX - Członek RN
SERINUS - Członek RN
Pawlak Grzegorz Członek RN 2023-05-10 PLASTBOX - Prezes Zarządu
SERINUS - Członek RN