pb.pl
24,2000 zł
0,00% 0,0000 zł
Suwary SA (SUW)

Wyniki finansowe - SUWARY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 45 614 44 335 47 636 37 136
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 439 8 740 6 152 4 809
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 288 8 124 5 103 4 136
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 702 6 965 4 392 3 662
Amortyzacja (tys. zł) 1 847 1 777 2 324 2 013
EBITDA (tys. zł) 8 286 10 517 8 476 6 822
Aktywa (tys. zł) 166 380 164 008 160 343 159 000
Kapitał własny (tys. zł)* 74 049 81 014 85 406 89 068
Liczba akcji (tys. szt.) 4 615,070 4 615,070 4 615,070 4 615,070
Zysk na akcję (zł) 1,019 1,509 0,952 0,793
Wartość księgowa na akcję (zł) 16,045 17,554 18,506 19,299
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej