31,0000 zł
-3,12% -1,0000 zł
Suwary SA (SUW)

Wyniki finansowe - SUWARY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2022 IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 38 310 42 506 42 665 33 633
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -392 -811 8 000 -374
Zysk (strata) brutto (tys.) -494 -2 205 6 986 -435
Zysk (strata) netto (tys.)* -652 -2 334 5 900 -953
Amortyzacja (tys.) 2 077 2 215 2 364 2 322
EBITDA (tys.) 1 685 1 404 10 364 1 948
Aktywa (tys.) 182 437 178 574 175 922 177 223
Kapitał własny (tys.)* 109 169 106 835 112 735 111 782
Liczba akcji (tys. szt.) 4 615,070 4 615,070 4 615,070 4 615,070
Zysk na akcję (zł) -0,141 -0,506 1,278 -0,206
Wartość księgowa na akcję (zł) 23,655 23,149 24,428 24,221
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej