0,1885 zł
-0,79% -0,0015 zł
SZAR SA (SZR)

Informacje o spółce - SZAR

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Zajmuje się importem antracytu, grafitu, węglika krzemu, elektrod grafitowych, boksytu, oliwinu, fluorytu oraz innych surowców z rynku wschodniego z przeznaczeniem na handel na rynku krajowym, eksport oraz potrzeby własnej produkcji. Jest również producentem materiałów wsadowych i pomocniczych w procesach metalurgicznych i procesach spalania. Spółka prowadzi też handel wyrobami hutniczymi i produkcję lekkich konstrukcji metalowych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Druciana 1
Kod: 42-280
Miejscowość: Częstochowa
Kraj: Polska
Telefon: +48 34 3651795
Fax: +48 34 3651619
Internet: www.szar.pl
Email: szar@szar.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Szar SA
Prezes: Rurarz Szymon
Sektor: chemikalia
EKD: sprzedaż hurtowa metali i rud metali
Liczba akcji: 110 000 000
Zatrudnienie:
  • 39 (2019r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Usługi Księgowe i Doradcze Romualda Seroczyńska
NIP: 5731034358
KRS: 0000309711
EKD: 46,72
Ticker GPW: SZR
ISIN: PLSZAR000018

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 20 735 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 110 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82 620 000
Liczba głosów na WZA: 150 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,09%
Kapitał akcyjny: 11 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 94 720 000
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 63,14%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 24,91%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Rurarz-Grocholska Beata WZA 55 800 000 (50,72%) 55 800 000 (37,20%) 2015-06-30 -
Rurarz Szymon 16 850 000 (15,31%) 28 950 000 (19,30%) 2010-12-31 -
Częstochowskie Centrum Innowacji sp. z o.o. 9 970 000 (9,06%) 9 970 000 (6,64%) 2010-02-22 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria D - subskrypcja prywatna kapitał docelowy 40 000 000
4 000 000,00
0,10 0,10 110 000 000
11 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-02
seria A - przekształcenie s.j. w SA 2008-06-04 40 000 000
4 000 000,00
0,10 0,10 40 000 000
400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-07-08
seria B - przekształcenie s.j. w SA 2008-06-04 20 000 000
2 000 000,00
0,10 0,10 60 000 000
6 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-07-08
seria C - subskrypcja prywatna 2009-04-27 10 000 000
1 000 000,00
0,10 0,10 70 000 000
7 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-10-20

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Rurarz Szymon Prezes Zarządu 2008-06-04 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Lenart Krzysztof Przewodniczący RN 2011-05-26 -
Kożuch Jarosław Wiceprzewodniczący RN 2009-04-27 -
Wąsek Paweł Członek RN 2008-06-04 -
Zajdel Jerzy Członek RN 2011-06-29 -
Grocholski Artur Członek RN 2021-05-27 -