0,1885 zł
-0,79% -0,0015 zł
SZAR SA (SZR)

Wyniki finansowe - SZAR

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 361 4 450 6 186 5 692
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -218 25 -1 014 -236
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -223 -14 -1 068 -241
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -223 -14 -1 106 -241
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) -218 25 -1 014 -236
Aktywa (tys. zł) 20 422 22 160 21 078 20 119
Kapitał własny (tys. zł)* 14 441 14 427 13 321 13 080
Liczba akcji (tys. szt.) 110 000,000 110 000,000 110 000,000 110 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,002 0,000 -0,010 -0,002
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,131 0,131 0,121 0,119
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej