15,5000 zł
-1,90% -0,3000 zł
Talex SA (TLX)

Informacje o spółce - TALEX

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jest dostawcą zaawansowanych usług informatycznych w zakresie integracji systemów, wdrożeń sprzętu komputerowego, realizacji projektów informatycznych. Oferuje też outsourcingu IT w oparciu o własne Centrum Przetwarzania Danych (Data Center). Swoje usługi oferuje na rynku instytucji finansowych, banków, dużych i średnich przedsiębiorstw.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Karpia 27 d
Kod: 61-619
Miejscowość: Poznań
Kraj: Polska
Telefon: +48 61 8275500
Fax: +48 61 8275599
Internet: www.talex.pl
Email: biuro@talex.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Talex SA
Prezes: Gocałek Janusz
Sektor: systemy informatyczne
EKD: sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
Liczba akcji: 3 000 092
Zatrudnienie:
  • 395 (2019r.) - spółka
  • 183 (2003r.) - grupa
Audytor: UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 7820021045
KRS: 0000048779
EKD: 4651Z
Ticker GPW: TLX
ISIN: PLTALEX00017

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 46 501 426 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 3 000 092 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 271 905
Liczba głosów na WZA: 3 408 092 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,73%
Kapitał akcyjny: 3 000 092,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 679 905
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 78,63%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 24,27%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Gocałek Janusz ZWZ 758 793 (25,29%) 894 793 (26,25%) 2021-05-25 -
Klauziński Jacek 756 556 (25,22%) 892 556 (26,19%) 2011-05-16 -
Rózga Andrzej 756 556 (25,22%) 892 556 (26,19%) 2011-05-16 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
połączenie z Zachodnie Systemy Informatyczne sp. z o.o. bez podwyższania kapitału

KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1998-03-02 102 000
1,00 102 000
102 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-08-30
1998-04-09
seria B - kapitał zapasowy na akcyjny 1998-05-08 849 000
849 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-08-02
1998-06-10
seria C - prawo poboru 1998-05-08 450 000
450 000,00
1,00 1,00 1 401 000
1 401 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-08-02
1998-06-10
2000-11-20
seria D - kapitał zapasowy na akcyjny 1998-06-16 889 092
889 092,00
1,00 1,00 2 290 092
2 290 092,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-08-02
1998-09-21
seria E - subskrypcja publiczna 2000-09-21 710 000
20 590 000,00
1,00 29,00 3 000 092
3 000 092,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-08-02
2000-10-17
2000-11-20

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-11-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2021-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2021-06-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2021-06-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2020-11-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2020-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2020-06-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2020-06-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2019-11-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2019-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2019-06-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2019-06-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2017-10-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2017-06-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2017-05-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2016-10-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,65 zł
2016-06-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,65 zł
2016-05-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,65 zł
2015-10-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
2015-06-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
2015-05-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
2014-06-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,30 zł
2014-05-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,30 zł
2013-06-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2013-05-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2012-06-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2012-05-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2011-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2011-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2009-06-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2009-05-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2008-06-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2008-05-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2006-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2006-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2005-06-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2005-05-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2004-07-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2004-07-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2004-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2004-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2003-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2003-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2003-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2003-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2002-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2002-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2002-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2002-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2001-06-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2001-06-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2001-05-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2001-05-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Gocałek Janusz Prezes Zarządu 1990-03-01 -
Klauziński Jacek Wiceprezes Zarządu 2002-12-02 -
Rózga Andrzej Wiceprezes Zarządu 2002-12-02 -
Szałek Rafał Członek Zarządu 2008-02-08 -
Wesołowski Radosław Członek Zarządu 2010-03-24 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Pilarczyk Bogna Przewodniczący RN 2012-03-08 -
Kurc Andrzej Członek RN 2012-03-08 -
Nowak Jacek Członek RN 2012-06-05 -
Hołubowicz Witold Członek RN 2018-05-11 -
Poprawska Małgorzata Członek RN 2018-05-11 -