15,5000 zł
-1,90% -0,3000 zł
Talex SA (TLX)

Wyniki finansowe - TALEX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2003 III Q 2003 IV Q 2003 I Q 2004
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 20 533 13 590 16 865 12 225
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 687 -176 1 300 -47
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 912 -111 1 327 -158
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 571 -135 988 -200
Amortyzacja (tys. zł) 993 914 907 930
EBITDA (tys. zł) 1 680 738 2 207 883
Aktywa (tys. zł) 50 365 48 835 51 375 45 888
Kapitał własny (tys. zł)* 39 509 39 374 40 359 40 159
Liczba akcji (tys. szt.) 3 000,092 3 000,092 3 000,092 3 000,092
Zysk na akcję (zł) 0,190 -0,045 0,329 -0,067
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,169 13,124 13,453 13,386
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej