4,3670 zł
1,32% 0,0570 zł
Tauron Polska Energia SA (TPE)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - TAURONPE

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa jest jednym z wiodących koncernów energetycznych w Polsce, obejmującym swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju. Jest największym dystrybutorem oraz drugim sprzedawcą i wytwórcą energii elektrycznej. Podstawowe obszary działalności grupy tworzące energetyczny łańcuch wartości to: wydobycie węgla kamiennego, wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej oraz ciepła. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wytwarzanie, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż, Tauron Obsługa Klienta, Tauron Wydobycie, Tauron Ekoenergia oraz Tauron Ciepło.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. ks. Ściegiennego 3
Kod: 40-114
Miejscowość: Katowice
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 7742700
Fax: +48 32 7742081
Internet: www.tauron.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Tauron Polska Energia Spółka Akcyjna
Prezes: Szczeszek Paweł
Sektor: energetyka
EKD: handel energią elektryczną
Liczba akcji: 1 752 549 394
Zatrudnienie:
  • 424 (2022r.) - spółka
  • 25 378 (2022r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 9542583988
KRS: 0000271562
EKD: 35,14
Ticker GPW: TPE
ISIN: PLTAURN00011

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 7 653 383 203,598 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 1 752 549 394 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 807 588 978
Liczba głosów na WZA: 1 752 549 394 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46,07%
Kapitał akcyjny: 8 762 746 970,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 807 588 978
Cena nominalna akcji: 5,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46,07%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 53,93%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skarb Państwa 526 848 384 (30,06%) 526 848 384 (30,06%) 2013-02-28 OBR, , , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, KGH, ATT, LTS, PKO, PZU, PGN, GPW, OPI, JSW, PCE, PHN, ARP_C, ENA, PGE, PKN,
KGHM Polska Miedź SA 182 110 566 (10,39%) 182 110 566 (10,39%) 2011-03-23 BPM,
NN OFE portfel; NWZ 98 630 028 (5,62%) 98 630 028 (5,62%) 2019-11-21 NFT, CDC, BTM, QMK, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, LBT, MGT, 08N, TAR, ZMT, ZEP, ATT, ECH, ART, CMR, AGO, PWX, FTE, DCR, MBR, DVL, KTY, ATG, CAV, MNC, IZB, GEA, ALR, OPL, MIL, APR, SKA, CAR, NWG, PEO, VRG, PBX, PKP, PKO, CPR, TXT, SNK, MPH, FRO, BFT, MON, ABE, TIM, SPL, RVU, BBD, LTX, KRU, TRN, 11B, AMC, RBW, CCC, BDX, TOR, ACP, MCR, ERB, MLS, PKN, SLV, DAT, ACG, 1AT, MOC, OND, HUG, PCF, SWG, CMP, RWL, CTX, QRS, PEP, LEN,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A 500 000
1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-12-31
umorzenie akcji seria A -245 000
1,00 13 986 283 558
13 986 283 558,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I 162 556 975
1,00 13 986 528 558
13 986 528 558,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-08-10
seria H 125 326 000
1,00 13 823 971 583
13 823 971 583,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-08-10
seria G 195 284 950
1,00 13 698 645 583
13 698 645 583,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-12-31
seria F 10 862 150
1,00 13 503 360 633
13 503 360 633,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-09
seria E 475 106 055
1,00 13 492 498 483
13 492 498 483,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-10
seria D 2 792 245 893
1,00 13 017 392 428
13 017 392 428,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-10
seria C 3 526 647 223
1,00 10 225 146 535
10 225 146 535,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-10
seria B 6 697 999 312
1,00 6 698 499 312
6 698 499 312,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-10
seria K - zamienna połączenie z Enion Zarządzanie Aktywami sp. z o.o. 2010-04-08 193 850 314
1,00 14 304 948 858
14 304 948 858,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-10
seria J - zamienna połączenie z Energomix Servis sp. z o.o. 2010-04-08 124 814 986
1,00 14 111 098 544
14 111 098 544,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-10
scalenie akcji 9:1 zamiana oznaczenia akcji: serie A-K na serię AA 2010-04-26
9,00 1 589 438 762
14 304 948 858,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-14
2010-06-30
seria BB - subskrypcja prywatna aport: udziały w PKE, Enion, EnergiaPro i ESW 2010-04-26 163 110 632
9,00 1 752 549 394
15 772 944 546,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-02
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji 2010-11-10
5,00 1 752 549 394
8 762 746 970,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-25
połączenie z Górnośląskim Zakładem Elektroenergetycznym SA bez podwyższania kapitału 2012-06-06

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-12
połączenie z PKE Broker sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2013-11-19

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-02

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-08-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2015-07-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2014-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2014-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2013-06-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2013-06-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2012-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,31 zł
2012-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,31 zł
2011-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2011-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2010-06-25 Split 9:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Szczeszek Paweł Prezes Zarządu 2022-04-11 -
Surma Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2021-08-05 -
Demski Patryk Wiceprezes Zarządu 2021-08-05 -
Warzocha Artur Wiceprezes Zarządu 2022-01-21 -
Szczegielniak Tomasz Wiceprezes Zarządu 2022-09-06 -
Rybacki Bogusław Wiceprezes Zarządu 2022-09-09 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Famulska Teresa Wiceprzewodniczący RN 2017-05-29 -
Peczkis Grzegorz Członek RN 2019-12-06 -
Madziar Ryszard Członek RN 2020-07-15 -
Koziorowski Leszek Członek RN 2021-05-24 -
Wawrzyniak, Marcin Henryk Członek RN 2021-04-06 -
Tutak Piotr Członek RN 2021-11-17 -
Hryniów, Dariusz Tomasz Członek RN 2022-01-26 -