2,6900 zł
-2,71% -0,0750 zł
Tauron Polska Energia SA (TPE)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - TAURONPE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 5 146 451 6 444 513 5 421 868 5 997 216
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -2 131 528 1 193 036 -484 756 275 420
Zysk (strata) brutto (tys.) -2 477 936 1 097 380 -500 692 191 144
Zysk (strata) netto (tys.)* -2 881 191 839 016 -483 057 100 971
Amortyzacja (tys.) 460 199 521 375 534 406 511 919
EBITDA (tys.) -1 671 329 1 714 411 49 650 787 339
Aktywa (tys.) 39 411 064 41 599 248 38 518 457 38 621 258
Kapitał własny (tys.)* 15 518 642 16 778 066 16 336 078 16 496 663
Liczba akcji (tys. szt.) 1 752 549,394 1 752 549,394 1 752 549,394 1 752 549,394
Zysk na akcję (zł) -1,644 0,479 -0,276 0,058
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,855 9,574 9,321 9,413
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej