8,6000 zł
-0,46% -0,0400 zł
T-Bull SA (TBL)

Informacje o spółce - TBULL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji gier na urządzenia mobilne. Publikacja produktów odbywa się pod własną marką ThunderBull i za pośrednictwem globalnych platform dla urządzeń mobilnych: iOS (Apple), Android (Google), Windows Phone (Microsoft) i BlackBerry (BlackBerry).

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Szczęśliwa 33/2.B.09
Kod: 53-445
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Zagranica
Telefon: +48 795630974
Fax:
Internet: www.t-bull.com
Email: contact@t-bull.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: T-Bull Spółka Akcyjna
Prezes: Fijałkowski Damian
Sektor:
EKD: działalność związana z oprogramowaniem
Liczba akcji: 1 188 305
Zatrudnienie:
  • 68 (2021r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: PKF Consult sp. z o.o. sp.k.
NIP: 8992714800
KRS: 0000579900
EKD: 62,01
Ticker GPW: TBL
ISIN: PLTBULL00024

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 10 219 423 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 1 188 305 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 564 861
Liczba głosów na WZA: 1 752 305 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 47,52%
Kapitał akcyjny: 118 830,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 970 521
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55,37%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 52,48%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Łapczyński Radosław w porozumieniu 188 727 (15,88%) 323 727 (18,47%) 2021-06-29 -
Zwoliński Grzegorz w porozumieniu 188 067 (15,82%) 323 727 (18,47%) 2021-06-29 -
Fijałkowski Damian w porozumieniu 188 067 (15,82%) 323 067 (18,43%) 2021-06-29 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A1 168 000
0,10 168 000
16 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A2 168 000
0,10 336 000
33 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A3 168 000
0,10 504 000
50 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2015-03-26 504 000
0,10 1 008 000
100 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-12
2018-08-29
seria C3 - subskrypcja prywatna 2016-02-23 50 000
5 000,00
0,10 0,10 1 102 000
110 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-01
seria C2 - subskrypcja prywatna 2016-02-23 50 000
5 000,00
0,10 0,10 1 052 000
105 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-01
seria C1 - subskrypcja prywatna 2016-02-23 50 000
5 000,00
0,10 0,10 1 002 000
100 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-01
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii B 2016-02-23 -56 000
0,10 952 000
95 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-28
seria D - subskrypcja prywatna 2016-12-14 22 100
0,10 1 124 100
112 410,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-08-10
2018-08-29
konwersja części akcji imiennych serii C1-C3 na 90.000 akcji serii E 2017-03-21

KDPW:
KRS:
GPW:

2017-08-10
2018-08-29
seria F - subskrypcja otwarta odstąpienie od emisji 2017-03-21 100 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja otwarta 2017-12-14 37 889
1 894 450,00
0,10 50,00 1 161 989
116 198,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-05
seria G - subskrypcja prywatna 2020-11-03 26 316
0,10 1 188 305
118 830,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-07-30
seria H - program motywacyjny 2021-04-06 874 834
87 483,40
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Fijałkowski Damian Prezes Zarządu 2020-06-29 EASYCALL - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Łapczyński Radosław Przewodniczący RN 2015-11-20 THEDUST - Członek RN
Niklewicz Paweł Wiceprzewodniczący RN 2016-10-10 -
Greczner Bartosz Członek RN 2016-10-10 -
Kłysz Krzysztof Członek RN 2017-03-21 ERATONRG - Wiceprezes Zarządu
THEDUST - Wiceprzewodniczący RN
Szymańska Zuzanna Członek RN 2020-06-29 -