8,6000 zł
-0,46% -0,0400 zł
T-Bull SA (TBL)

Wyniki finansowe - TBULL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 519 1 671 2 447
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -760 -1 492 -64
Zysk (strata) brutto (tys.) -734 -1 505 60
Zysk (strata) netto (tys.)* -734 -1 505 -62
Amortyzacja (tys.) 1 221 875 901
EBITDA (tys.) 461 -617 837
Aktywa (tys.) 0 21 324 18 819
Kapitał własny (tys.)* 0 15 887 17 105
Liczba akcji (tys. szt.) 1 161,989 1 188,305 1 188,305
Zysk na akcję (zł) -0,631 -1,267 -0,052
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 13,370 14,394
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej