pb.pl
23,6000 zł
-1,67% -0,4000 zł
T-Bull SA (TBL)

Wyniki finansowe - TBULL

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 090 1 742 1 556 1 518
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 457 -486 -397 -721
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 410 -301 -420 -695
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 134 1 280 -542 -695
Amortyzacja (tys. zł) 1 061 1 140 1 172 1 160
EBITDA (tys. zł) 1 518 654 775 439
Aktywa (tys. zł) 23 765 24 356 22 926 22 625
Kapitał własny (tys. zł)* 17 738 18 016 17 300 16 606
Liczba akcji (tys. szt.) 1 161,989 1 161,989 1 161,989 1 161,989
Zysk na akcję (zł) 0,976 1,102 -0,467 -0,598
Wartość księgowa na akcję (zł) 15,265 15,505 14,888 14,291
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej